Op deze pagina staan alle uitdagingen die in 2022 zijn aangemeld voor Hacking Health Amersfoort, Amsterdam, Maastricht en Utrecht. Als je alleen de uitdagingen voor jouw stad wilt zien, klik dan op een van onderstaande buttons.

De wachtlijsten voor behandeling in de sGGZ zijn vaak extreem lang (langer dan een jaar is geen uitzondering), terwijl cliënten de hulp nodig hebben op het moment dat ze deze zoeken. In de tijd op de wachtlijst gaan cliënten vaak […]
Wie helpt de no show van cliënten in de ambulante behandeling bij Altrecht GGZ te verminderen? Uitdager: Nicole Blom, Klinisch psycholoog en Directeur zorg Regio Utrecht-West Altrecht De oplossing Doelgroep & Achtergrond: ‘No show’ is een ‘veelkoppig monster’. Het werpt […]
Hoe kunnen we de data* uit zorginformatiesystemen beter benutten, zodat ik als zorgmedewerker meer tijd voor de client heb? Uitdagers: Rob van Zoest en Yaron McNabb (Anchormen) De oplossing Doelgroep & Achtergrond: Zorgmedewerkers in de Verstandelijke Gehandicaptenzorg. (alhoewel dit ook […]
Hoe hou ik familie, vrienden, kennissen en anderen op de hoogte van mijn ziekte zonder dat al mijn energie daar aan op gaat? Uitdager: Frank van Lierop, Account manager healthcare Pure Storage De oplossing Doelgroep en achtergrond: Mensen die een intensief […]
Hoe zet ik een rem/stop op de momenten waarop ik toch iets ongezonds in mijn mond stop en/of meer eet dan goed voor me is, ondanks goede voornemens en voldoende kennis over gezond eten? Uitdager: Meike van der Burgh-Smit, Veranderkundige […]
Het aantal jongeren met dysforie is gestegen en dit merken we ook binnen ons onderwijs. Zij staan vaak op een wachtlijst voor zorg en dit heeft weer effect op hun studie en sociale contacten in de groep. Veel docenten en […]
Hoe kunnen we behandelaars meer overzicht en controle geven over alle notificaties/meldingen die vanuit verschillende systemen binnenkomen? Uitdagers: Joshua Hau en Paul Blok (Altrecht GGZ) De oplossing Doelgroep en achtergrond: Behandelaars in de zorg krijgen de hele dag door allemaal […]
Hoe zorgen we ervoor dat verpleegkundigen minder (of geen) tijd kwijt zijn aan het vervoer van patiënten én dat patiënten niet langer aan het bed gebonden zijn na het vervoer van en naar onderzoeken en behandelingen? Uitdagers: Joy-Ann Duursma en […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! How can we help people with mental health challenges believe that love is really possible for them, as it is for every human being? Target audience and background: Brice, 35 years old, is waiting for the questions of […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we digitale middelen/data beter inzetten om zoveel mogelijk jongeren met een eetstoornis ondersteuning te bieden? Zo snel als mogelijk, in hun eigen “taal”, met zo weinig mogelijk inzet van het schaarse behandel personeel en op die […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we zorgverleners en zorgvragers comfortabel maken bij de ondersteuning van de zorgvrager en haar/zijn intieme behoeftes? Zodat er een gesprek en persoonlijke ontdekkingsreis op gang komt?  Doelgroep & achtergrond: Intimiteit is een belangrijk aspect bij de […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners van Amsterdam Noord die weinig bewegen meer gebruik maken van het beschikbare sport- en beweegaanbod en ook in hun dagelijks leven meer gaan bewegen? Doelgroep & achtergrond: We focussen ons vooral […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Niemand wil ziek zijn. En toch… zien we in OLVG veel patiënten met leefstijlgerelateerde aandoeningen. In de spreekkamer van de artsen, maar ook vanuit huisartsen en de gemeente wordt veel hulp geboden. En toch… stagneert veel hulp. Omdat […]
Hoe kunnen we de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar een andere zorginstelling of mantelzorg zo verbeteren dat alle informatie tijdig en volledig bekend is bij de ontvangende zorgverleners? Doelgroep & achtergrond: Het ontslag- en overdracht proces van patiënten […]
Hoe kunnen we mensen met een arbeidsbeperking ook als volwaardige & professionele ervaringswerkers inzetten binnen de organisatie van Reade?  Doelgroep & achtergrond: Reade geeft mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te werken als ervaringswerker. Deelnemen aan het volwaardige arbeidsproces kent […]
Hoe kunnen we een tool ontwikkelen waarin de wensen en (leef)structuur van de zorgvrager/cliënt op zo’n manier inzichtelijk zijn voor het hybride zorgteam (een team waarbij hulpvrager, mantelzorgers en professionals samenwerken)? Met als doel dat de wensen van de zorgvrager/cliënt […]
Revalidatiecentrum Reade is sinds 2020 officieel rookvrij. Echter wordt er in de praktijk nog veel gerookt voor de ingang. Hoe kunnen we de ingang (het terrein) van Reade rookvrij krijgen? Doelgroep: De rokers voor de ingang bestaan voornamelijk uit cliënten […]
Hoe zorgen we ervoor dat (ex-)mantelzorgers, van wie steeds meer gevraagd wordt, zichzelf niet voorbij lopen? Kortom hoe laten we ze weten dat ze er niet alleen voor staan, voor zichzelf mogen zorgen, ze er zelf ook toe doen en […]
De uitdaging: Er is veel bekend over de voordelen van het beschermen tegen de zon middels gebruik van zonnebrandcreme. Echter, toch is er ook een groep bezig met het verspreiden van misinformatie en daarmee zaait ment twijfel. Huidkanker tegengaan kan […]
Sport en bewegen zijn heel goed voor de gezondheid. Je kunt er ziekte mee voorkomen en gezonder worden als je al ziek bent. Dat is bekend en bewezen, toch wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Hoe kunnen we komen […]
Mensen hebben vaak moeite om hun medicatie goed in te nemen. Naarmate ze ouder worden, gaan ze meer verschillende geneesmiddelen gebruiken en krijgen ze meer moeite om dit volgens de voorschriften te doen. Dat kan ertoe leiden dat ze hulp […]
In het Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier werken meerdere PO scholen samen met het Wijkteam, het Samenwerkingsverband, de Buurtsportcoaches, de Kinderopvang, IndeBuurt033 en samenwerkingspartners uit de wijk samen aan een wijk waar kinderen prettig in op kunnen groeien. De wijk is groot, […]
Uitdager: Eliane Nininahazwe HIV Stigmafighter komt op voor mensen die stigma ervaren vanwege een chronische aandoening. Want HIV Stigmafighter gelooft dat het veilig delen van stigma ervaringen door (bewust of onbewust) stigma in de zorg zowel de gezondheid van de […]