Het aantal jongeren met dysforie is gestegen en dit merken we ook binnen ons onderwijs. Zij staan vaak op een wachtlijst voor zorg en dit heeft weer effect op hun studie en sociale contacten in de groep. Veel docenten en studenten vinden het lastig hiermee om te gaan, waardoor jongeren met dysforie zich minder gezien voelen in school en hun groep met als risico dat hun zelfbeeld / -vertrouwen nog lager wordt en hun weerbaarheid omlaag gaat..

Uitdager: Marlies Houtbraken, docent en intern begeleider Grafisch lyceum Utrecht

De oplossing

Doelgroep en achtergrond: Zowel voor jongeren als begeleiders in het onderwijs. Veel begeleiders hebben vaak niet de handelingsbekwaamheid hiermee om te gaan.

Potentiële Impact: Vergroten zelfvertrouwen, sociale weerbaarheid en succes van jongeren in en op school en vergroten handelingsbekwaamheid van met name docenten.

Categories:

Comments are closed