Hoe kunnen we een tool ontwikkelen waarin de wensen en (leef)structuur van de zorgvrager/cliënt op zo’n manier inzichtelijk zijn voor het hybride zorgteam (een team waarbij hulpvrager, mantelzorgers en professionals samenwerken)? Met als doel dat de wensen van de zorgvrager/cliënt centraal blijven staan binnen de hulpverlening. 

Doelgroep & achtergrond: De focus ligt op cliënten met cognitieve problemen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van hun leefstructuur en deze ondersteuning ontvangen van een hybride zorgteam van mantelzorger(s) en professionele zorgverleners.

Potentiële impact: Een oplossing voor deze uitdaging draagt bij aan:

  • het behoud van regie over het eigen leven van de zorgvrager/cliënt;
  • het behoud van de gewenste eigen leefstructuur van de zorgvrager/cliënt;
  • het vereenvoudigen en verbeteren van de samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger(s) en professionele zorgverlener(s).

Uitdager: Maaike Tielrooy, Evean

Comments are closed