Hoe kunnen we mensen met een arbeidsbeperking ook als volwaardige & professionele ervaringswerkers inzetten binnen de organisatie van Reade? 

Doelgroep & achtergrond: Reade geeft mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te werken als ervaringswerker. Deelnemen aan het volwaardige arbeidsproces kent voor hen een groot maatschappelijk belang. Reade biedt de mogelijkheid dit betaald te doen, met ontvangst van salaris. Dit kan er wel in resulteren dan zij er  financieel op achteruit gaan, omdat zij dan gekort worden op hun uitkering. Dit geeft weer het risico om in de financiële problemen komen.. Daarom kiezen sommigen er alsnog voor om dit werk onbetaald te doen, waardoor zij de status  ‘vrijwilliger’ krijgen. Dit leidt onterecht tot ongelijkheid in de werksfeer, want zij zijn geen echte vrijwilligers. Het gevolg is echter wel dat zij als ‘vrijwillige ervaringswerkers’ bijvoorbeeld minder goed geïntegreerd zijn in het behandelteam. Zij hebben een andere leidinggevende. Daarnaast kunnen de werkzaamheden beperkt worden omdat er bij deze groep ervaringswerkers discussie is ontstaan over welke toegang zij mogen hebben m.b.t. patiëntgegevens. Deze discussie is er niet bij de betaalde ervaringswerker.

Potentiële impact: Door de ‘vrijwillige’ ervaringswerkers bij Reade een gelijkwaardige functie te laten bekleden kunnen hun geleverde werkprestaties leiden tot een verbeterde financiële – en maatschappelijke – situatie. Hierdoor kunnen zij een volwaardige plek krijgen in de organisatie.  

Uitdager: Reda Haouam, ervaringswerker dwarslaesie Reade

Categories:

Comments are closed