Hoe kunnen we digitale middelen/data beter inzetten om zoveel mogelijk jongeren met een eetstoornis ondersteuning te bieden? Zo snel als mogelijk, in hun eigen “taal”, met zo weinig mogelijk inzet van het schaarse behandel personeel en op die momenten dat zij het nodig hebben? Zodat deze jongeren gedurende de wachtperiode toch een vorm van ondersteuning kunnen krijgen. 

Doelgroep & achtergrond: Vooral onder jongeren is er tijdens corona een grote toename geweest in het aantal mensen dat zich meldt voor behandeling van hun eetstoornis. Ook binnen Novarum, een Amsterdamse TOPGGz instelling voor de behandeling van eetstoornissen, is de hulpvraag gedurende corona met meer dan 30% toegenomen. Dat i.c.m. wachttijden en krapte in het beschikbare personeel, is het duidelijk dat de GGZ knelt.

Potentiële impact: Een eetprobleem verdwijnt zelden uit zichzelf en hoe eerder je professionele hulp krijgt, hoe groter de kans is om te herstellen. Door bijvoorbeeld inzet van digitale innovaties, social media en data kunnen we jongeren eerder ondersteunen en ook de druk op de hulpverlening verlichten.

Uitdagers: Henk Cremers, Lonneke Tiggeler, Arkin

Categories:

Comments are closed