https://www.youtube.com/watch?v=j-tdZJLQqiA

>> DOORONTWIKKELPRIJS!

Hoe kunnen we digitale middelen/data beter inzetten om zoveel mogelijk jongeren met een eetstoornis ondersteuning te bieden? Zo snel als mogelijk, in hun eigen “taal”, met zo weinig mogelijk inzet van het schaarse behandel personeel en op die momenten dat zij het nodig hebben? Zodat deze jongeren gedurende de wachtperiode toch een vorm van ondersteuning kunnen krijgen. 

Doelgroep & achtergrond: Vooral onder jongeren is er tijdens corona een grote toename geweest in het aantal mensen dat zich meldt voor behandeling van hun eetstoornis. Ook binnen Novarum, een Amsterdamse TOPGGz instelling voor de behandeling van eetstoornissen, is de hulpvraag gedurende corona met meer dan 30% toegenomen. Dat i.c.m. wachttijden en krapte in het beschikbare personeel, is het duidelijk dat de GGZ knelt.

Potentiële impact: Een eetprobleem verdwijnt zelden uit zichzelf en hoe eerder je professionele hulp krijgt, hoe groter de kans is om te herstellen. Door bijvoorbeeld inzet van digitale innovaties, social media en data kunnen we jongeren eerder ondersteunen en ook de druk op de hulpverlening verlichten.

Sinds de hackathon gedaan / getest / doorontwikkeld / geregeld:

We hebben we het filmpje gemaakt tijdens de hackaton meteen gedeeld via social media en ons netwerk. Dit leverde veel leuke reacties en gesprekken op:

  • Contact met een instelling voor jeugdzorg. Afspraak contact te houden en wanneer Novy verder ontwikkeld is wellicht samenwerken
  • Uitnodiging om een workshop te geven tijdens het mobile health congres over gebruik van data in de GGZ en de ontwikkeling van Novy
  • Contact met innovatietak van een zorgverzekeraar. Na afloop van de pilot praten we daarmee verder.
  • We hebben 2 wekelijks overleg en hebben oa een business plan geschreven met behulp van de workshops
  • Binnen Arkin is een “Novy-team” samengesteld met daarin de directeur/behandelaar van Novarum, manager behandelzaken/behandelaar Novarum, medewerker zorgverkoop Arkin, medewerker marketing en communicatie, dataspecialist
  • We zijn op dit moment bezig met het organiseren van de co-creatie sessies dit najaar (genodigden, vorm, locatie)
  • Contact met POH-GGZ en ervaringsdeskundigen

Uitdagers: Henk Cremers, Lonneke Tiggeler, Arkin

Categories:

Comments are closed