>> DOORONTWIKKELPRIJS!

Niemand wil ziek zijn. En toch… zien we in OLVG veel patiënten met leefstijlgerelateerde aandoeningen. In de spreekkamer van de artsen, maar ook vanuit huisartsen en de gemeente wordt veel hulp geboden. En toch… stagneert veel hulp. Omdat de hulp van buiten komt, omdat de hulp te gefragmenteerd lijkt te zijn en omdat alternatieven voor de bestaande leefstijl luxe keuzes blijken te zijn. Hoe kunnen we de ban doorbreken?

Doelgroep & achtergrond: Amsterdammers met leefstijlgerelateerde aandoeningen in volkswijken.

Potentiële impact: Als we succes behalen, boeken de Amsterdammers gezondheidswinst, is er minder langdurige zorg nodig en verhoogt het hun welzijn op weg naar een gezonder leven.

Sinds de hackathon gedaan / getest / doorontwikkeld / geregeld:

We hebben al tijdens de Hackaton een subsidie-aanvraag voor het plan ingediend bij Stadsdeel Bos en Lommer via West begroot. De aanvraag had zoveel hits, dat de gemeente met ons in gesprek is gegaan om de haalbaarheid te toetsen. De enige stap die we nog hoefden te zetten was, afgezien van een detailoverzicht van kosten, het proof of concept te plannen.
Tot het uitvoeren van een proof of concept zijn we gekomen na overleg met Elie, de HHA coach van Evean. Met hem hebben we gesproken over de haalbaarheid en met name uitvoerbaarheid in Bos en Lommer.
We hebben contact gehad met de ambtenaar van stadsdeel Bos en Lommer, die aangaf dat de aanvraag ook als burgerinitiatief ingediend kan worden.
Daar is het gestopt, omdat niemand van ons de tijd heeft om het idee te realiseren.
Afgelopen weekend onderstreepte Marcel Levi het belang van gezonde voeding, vanuit de www.heliusstudy.nl. Wie wil dit mooie idee uitvoeren?

Uitdager: Esther Damen, OLVG

Categories:

Comments are closed