>> DOORONTWIKKELPRIJS!

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners van Amsterdam Noord die weinig bewegen meer gebruik maken van het beschikbare sport- en beweegaanbod en ook in hun dagelijks leven meer gaan bewegen?

Doelgroep & achtergrond: We focussen ons vooral op bewoners van Amsterdam Noord die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Ook wel laaggeletterd genoemd. Dit is vaak van invloed op hun leefstijl, zoals de mate waarin ze sporten en bewegen, omdat zij informatie hierover moeilijk kunnen vinden en begrijpen. Ondanks dat er al een breed sport- en beweegaanbod beschikbaar is in Noord, blijft het moeilijk om laaggeletterde bewoners met te bereiken en meer te laten bewegen.

Potentiële impact: In Amsterdam Noord wonen relatief veel laaggeletterden (tussen de 15% en 32%). Daarnaast komt overgewicht in Amsterdam Noord meer voor (48%) dan gemiddeld in Amsterdam (38%). Als wij ervoor kunnen zorgen dat deze bewoners van Noord meer gebruik maken van sport- en beweegaanbod en meer gaan bewegen, zal dit zorgen voor minder kans op overgewicht en daaraan gerelateerde ziektes. Door ons te richten op mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid, kunnen we gezondheidsverschillen in Noord verkleinen.

Sinds de hackathon gedaan / getest / doorontwikkeld / geregeld:

-Inzet op vergroten draagvlak binnen GGD, aankaarten project bij A’dam Vitaal & Gezond.
-Verschillende aanbieders voor software naast elkaar gezet: Koppl, DIZ informatiezuilen & ChipSoft.
-Gesprek met Koppl. Zij ontwikkelen software en digitale zuilen. Gem. Amsterdam heeft eerder met Koppl gewerkt om de sociale kaart voor burgers toegankelijk aan te bieden, bv. in buurthuizen.
-Bij de betrokken ambtenaren opgehaald hoe deze ervaring was. Concl.: Koppl levert goed product, maar gemeente was zelf organisatorisch niet klaar voor. Ook leek het dat de doelgroep Koppl niet gebruikte om informatie op te zoeken.
-Er ligt een bestuurlijk opdr. om een betere sociale kaart te ontwikkelen. We kijken hoe we hierbij kunnen aansluiten.
-Om zeker te weten dat we aansluiten bij de doelgroep en om aannames te testen gaan we uitgebreider doelgroeponderzoek doen, hier is vanuit de GGD mankracht voor. Ondertussen doen we literatuuronderzoek over wat hier al over bekend is.
-In ontwikkeling: businesscase.

Uitdagers: Milou Koldijk & Lily Kramer, GGD Amsterdam, Programma Gezondheidsvaardigheden

Categories:

Comments are closed