Hoe kunnen we de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar een andere zorginstelling of mantelzorg zo verbeteren dat alle informatie tijdig en volledig bekend is bij de ontvangende zorgverleners?

Doelgroep & achtergrond: Het ontslag- en overdracht proces van patiënten vanuit het ziekenhuis naar een andere zorgomgeving is complex. Veel verschillende zorgverleners, (verschillende disciplines en verschillende afdelingen) binnen het ziekenhuis, moeten tijdig de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overgang van het ziekenhuis naar elders soepel verloopt. Vooral bij patiënten die nog afhankelijk zijn van (mantel)zorg en na ziekenhuisontslag naar een andere zorginstelling gaan, gaat het met de overdracht van informatie nog vaak mis.

Hoe kan dit proces verbeterd worden? Hoe zorgen we dat alle informatie tijdig en volledig bekend wordt bij de ontvangende zorgverleners?

Potentiële impact: De kwaliteit en veiligheid van de zorg zal verder verbeteren wanneer er minder verlies en minder vertraging van medische informatie is. Tevens draagt een beter ziekenhuisontslag proces bij aan het werkplezier en de efficiëntie van zorgprofessionals en patiënten, omdat een verstoord ontslagproces voor iedereen tijdrovend en frustrerend is. 

Uitdager: Anne Bart Jansen, OLVG

Categories:

Comments are closed