De wachtlijsten voor behandeling in de sGGZ zijn vaak extreem lang (langer dan een jaar is geen uitzondering), terwijl cliënten de hulp nodig hebben op het moment dat ze deze zoeken. In de tijd op de wachtlijst gaan cliënten vaak nog verder achteruit, waardoor er uiteindelijk meer en langere behandelingen nodig zijn dan wanneer iemand direct/snel terecht had gekund. Op het moment is er geen overbrugging of (laagdrempelige) zorg die geboden wordt terwijl cliënten op de wachtlijst staan, terwijl hiermee waarschijnlijk verergering van de klachten in de wachttijd tegen gegaan kan worden en het aantal crisissen (en suïcides) verminderd kan worden.

Uitdager: Lente Werner, lid cliëntenraad Altrecht

De oplossing

Doelgroep & Achtergrond: Het probleem speelt met name in de sGGZ, waar cliënten met de meest complexe problemen en de grootste lijdensdruk, het langst moeten wachten. Dit zijn cliënten voor wie de behandeling noodzakelijk is en die vaak weinig mogelijkheden hebben om deze wachttijden zelf op een goede, dragelijke manier te overbruggen.

De achtergrond is het gebrek aan voldoende financiering van de (s)GGZ waardoor behandelplafonds van zorgverzekeringen snel bereikt worden, het feit dat het behandelen van complexe problemen voor instellingen ook financieel onaantrekkelijker is om te behandelen dan lichtere problematiek in de basis GGZ, en het gebrek aan personeel wat ook met name in de sGGZ speelt (mede vanwege de hoge werkdruk, er ís wel personeel).

Potentiële impact: De oplossing zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de lijdensdruk van cliënten die lang op wachtlijsten staan, waardoor ze vervolgens beter ontvankelijk kunnen zijn voor behandeling wanneer deze wel begint. Hiermee wordt namelijk verergering van deze klachten tijdens het wachten tegengegaan en het aantal crisissen ook verminderd. Tot slot leidt dit vervolgens tot minder overbezetting van de crisiszorg en tot kortere behandelingen omdat er minder tijd tijdens de behandeling zelf gaat zitten in het herstellen van de verergering en het stabiliseren, waardoor ook de wachtlijst weer korter kan worden op de langere termijn.

Categories:

Comments are closed