Hoe zorgen we ervoor dat (ex-)mantelzorgers, van wie steeds meer gevraagd wordt, zichzelf niet voorbij lopen? Kortom hoe laten we ze weten dat ze er niet alleen voor staan, voor zichzelf mogen zorgen, ze er zelf ook toe doen en er zonder oordeel naar hun verhaal geluisterd wordt.

Doelgroep & achtergrond:(ex-)mantelzorgers in Amsterdam maar ook daarbuiten. Het is een groep die zichzelf vaak wegcijfert t.b.v. de naasten die ze verzorgen. Ze gaan maar door, weten vaak niet dat er mogelijk hulp gegeven kan worden of waar ze eventueel terecht kunnen. Deze hulp kan heel praktisch zijn bij het aanvragen van voorzieningen, maar vooral ook wanneer ze een luisterend oor nodig hebben.

Potentiële impact: Een oplossing voor deze uitdaging levert meer ruimte voor zelfzorg van de mantelzorger, zodat er energie is/ blijft om voor de ander te zorgen. Daarnaast voorziet de oplossing in het hebben van een support netwerk of het voorkomen van een dreigend isolement wanneer de de mantelzorg stopt.

Uitdager: Ik ben Cheryl Burleson van Reade én ik heb jouw hulp nodig om mantelzorgers te ontzorgen.

Comments are closed