Hoe kunnen we de data* uit zorginformatiesystemen beter benutten, zodat ik als zorgmedewerker meer tijd voor de client heb?

Uitdagers: Rob van Zoest en Yaron McNabb (Anchormen)

De oplossing

Doelgroep & Achtergrond: Zorgmedewerkers in de Verstandelijke Gehandicaptenzorg. (alhoewel dit ook op zorgmedewerkers in andere domeinen van de zorg kan worden toegepast) Zodra data niet alleen voor administratieve en financiele doelstellingen wordt vastgelegd, maar tegelijkertijd ook tbv het verlenen van zorg door de zorgmedewerker, zal het doel duidelijker worden en de meerwaarde in het zorgproces hoger worden. Met alle inspanning die er gedaan wordt om informatiesystemen op te tuigen en data vast te leggen, zou ik als zorgmedewerker er op aandringen dat ik hier meer profijt van heb in mijn dagelijks leven. Als informatie doelmatiger gebruikt wordt, heb ik als zorgverlener meer tijd om met de mens bezig te zijn.

Potentiële impact: Werkdruk omlaag met behoud van zorgkwaliteit. Oftewel, het personeelstekort in de zorg aanpakken door niet meer mensen in te zetten (die er niet zijn), maar door meer te doen met minder mensen.

*data zoals vastgelegde waarden uit wearables en sensors en registraties in de zorginformatiesystemen.

Categories:

Comments are closed