Na Hacking Health Utrecht 2022 kreeg Lente veel energie om WachtenWaard door te ontwikkelen en daarbij kreeg ze steun vanuit Altrecht. In dit interview vertelt ze over de aanleiding voor WachtenWaard, de opstart en resultaten van de pilot en over de toekomstplannen. 

Wat was de aanleiding voor WachtenWaard? 

Vertrouwen is de basis van een behandeling. De huidige situatie in de GGZ is dat iemand hulp zoekt voor mentale problemen op het moment dat die problemen al een tijd spelen, want de drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Vervolgens komt de persoon op de wachtlijst te staan. Dit kan jaren duren en tijdens die periode hoort deze persoon niks. Het vertrouwen in de GGZ daalt omdat cliënten zich aan het lot overgelaten voelen. Daarbij is de kans groot dat de mentale gezondheid tijdens de wachttijd verslechterd. (lees ook Lente’s terugblik naar Hacking Health Utrecht)

Wat voor prijs ontving team WachtenWaard? 

We wonnen de prijs voor beste innovatie. Dat was een workshop bij Thinc Innovation om te kijken naar de business kant van het concept. Daar had ik nog geen verstand van dus het was erg fijn om een externe partij te hebben die daarin mee dacht. Zij kwamen met het idee om een early HTA (health technology assessment) uit te voeren voor de onderbouwing van de innovatie. Dat is erg belangrijk bij het opschalen in een later stadium. 

Hoe heb je de pilot opgestart? 

In samenwerking met Altrecht ben ik aan de slag gegaan om het concept uit te werken zodat we een pilot konden starten. Ik ben ruim een half jaar bezig geweest met de uitwerking van het programma en uiteindelijk mocht ik 2 ervaringsdeskundigen aannemen om de pilot per 1 maart 2023 te starten. De pilotgroep bestaat uit 10 cliënten tegelijk die op de wachtlijst staan voor een behandeling. Zodra ze aan de beurt zijn, maken ze plaats voor een nieuwe cliënt die op de wachtlijst staat, dus er is doorloop binnen de groep. Zo hebben in het afgelopen jaar ongeveer 40 personen meegedaan aan de pilot.  

We hebben een ochtendprogramma met theoretische ondersteuning op drie onderwerpen. Ten eerste behandelen we onderwerpen in het dagelijks leven waar mensen tegenaan lopen. Los van elkaar lijken die kleine dingen niet behandelwaardig, maar samen maken ze het dagelijks leven een stuk zwaarder. Door erover te praten vangen we daar een stuk van op. Ten tweede laten we mensen kennis maken met initiatieven binnen het sociaal domein die hulp kunnen bieden. Er bestaat namelijk veel, maar het is lastig om het juiste initiatief te vinden, zeker als je als cliënt al veel aan je hoofd hebt. Om laagdrempelig kennis te maken, nodigen we gastsprekers uit zoals mensen van de dagbesteding in de omgeving. Als derde ligt de focus op de voorbereiding van de behandeling. We bespreken vragen zoals wat is je hulpvraag, wat zijn je doelen en wat zijn je klachten? Dat zijn de vragen die aan het begin van je behandeling worden gesteld door de behandelaar en dit zijn geen makkelijke vragen. Dat klinkt misschien gek, maar om je hulpvraag om te zetten van “ik wil me minder slecht voelen” naar een GGZ correcte hulpvraag kan erg lastig zijn. 

Naast het ochtendprogramma bieden we ook een creatief middagprogramma aan. In de middag verplaatsen we naar een atelier waar we op een praktische manier doorgaan op het onderwerp van de ochtend. Het doel is om de zwaarte van de ochtend te reguleren door een uitlaatklep te geven. Daarnaast geeft het een stukje verdieping. Sommige mensen vinden het erg lastig om zich goed uit te drukken in woorden. Door verbale- met non-verbale begeleiding te combineren, creëren we een omgeving waarin iedereen zich kan uiten. Als laatste is dit een vorm van ondersteuning die je ook mee naar huis kan nemen. Zo kunnen mensen thuis ook aan de slag met schilderen om thuis te kunnen reguleren, verwerken of zich af te leiden. 

Kun je iets delen over de eerste resultaten? 

Een jaar na de start van de pilot hebben we de eerste reacties van cliënten en behandelaren verzameld. Van cliënten krijgen we veel positieve reacties. Een van de dingen die we terugkrijgen is dat het lotgenotencontact fijn is omdat je weet dat je niet de enige bent in die situatie. Het zorgt voor een minder geïsoleerd gevoel. Daarnaast horen we terug dat mensen mentaal minder achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs al een beetje vooruit gaan. Dat is zelfs nog beter dan ik had durven hopen! 

Het is nog een beetje vroeg voor feedback van behandelaren, maar we hebben wel een paar reacties gekregen. Over het algemeen zijn behandelaren positief. Ze merken vooral dat cliënten beter voorbereid zijn voor de intake en al goed hebben nagedacht over hun klachten. Verder merken ze dat cliënten stabieler zijn gebleven sinds de aanmelding. 

Wat zijn de toekomstplannen? 

Ik wil graag twee kanten uit. Ten eerste willen we WachtenWaard uitbreiden zodat het voor meer mensen beschikbaar wordt. Binnen Altrecht breiden we op dit moment uit naar andere groepen in 4 regio’s. In elke regio komt minstens 1 groep WachtenWaard. Via Agis Innovatiefonds hebben we ruim twee ton subsidie ontvangen om dit te realiseren. Uiteindelijk zouden we ook graag buiten Altrecht uitbreiden. 

Daarnaast horen we van cliënten terug dat ze het jammer vinden dat ze WachtenWaard moeten verlaten op het moment dat ze beginnen met de behandeling. Tijdens de behandeling wordt hard gewerkt en kunnen cliënten veel druk voelen. WachtenWaard biedt een ander soort ondersteuning met lotgenotencontact, waar de focus ligt op zelfzorg, grenzen stellen en minder streng zijn op jezelf. Het zou dus een mooie aanvulling kunnen zijn op de behandeling. Maar ook na afloop van de behandeling kunnen we veel betekenen. De stap naar het sociaal domein na de behandeling is erg groot en WachtenWaard kan een goeie overbrugging zijn van behandeling naar zelfstandig leven. De volgorde van uitbreiding zou zijn om eerst uit te breiden naar na afloop van de behandeling en daarna naar tijdens de behandeling. 

Wat levert WachtenWaard op? 

Op korte termijn levert het op dat iemand stabieler blijft en beter voorbereid is op de behandeling. De overige voordelen kunnen we pas op lange termijn vaststellen. We verwachten dat iemand bijvoorbeeld sneller behandeld kan worden. Daarnaast verwachten we dat er minder gebruik wordt gemaakt van crisiszorg. Op dit moment komt 1 op de 6 mensen op de wachtlijst in aanmerking met crisisdienst. Dus dat brengt flinke financiële voordelen met zich mee die we pas op langere termijn kunnen aantonen. 

Wat heeft Hacking Health Utrecht bijgedragen aan WachtenWaard? 

We hebben veel bereikt met het momentum en energie van de hackathon. Daarnaast was het een bron van kennis en perspectief die ons tot deze oplossing heeft gebracht. Door de hackathon kreeg ik de steun die nodig was om deze oplossing verder te brengen in de praktijk. Ik kon aantonen dat het een idee was waar bestuurders, patiënten en zorgverleners potentie in zagen. 

Heb je tips voor mensen die twijfelen of ze aan Hacking Health Utrecht mee willen doen? 

Meld je aan als uitdager! Ik vond het ontzettend leuk om met een team te werken aan mijn eigen uitdaging. Het is niet erg als je het probleem nog niet hebt uitgewerkt, tijdens de voorbereidende workshop scherp je de uitdaging verder aan en werk je naar een pitch toe.  

Categories:

Tags:

Comments are closed