Op deze pagina vind je de oplossingen voor de uitdagingen die zijn gehackt tijdens Hacking Health Amsterdam 2022.

Op 11, 12 en 13 mei 2023 vond voor de vijfde keer Hacking Health Amsterdam plaats in Broedplaats Contact in Amsterdam. Alexander Scholtes, de nieuwe wethouder Zorg en ICT van […]
De uitdaging: Hoe kunnen wij als professionals via community building de buurtbewoners van de Tellegenbuurt stimuleren tot het vormen van een duurzame sociale ontmoetingsplek? Onze buurtwerkers zijn in deze buurt […]
De uitdaging: Hoe kunnen we kinderen in het Speciaal Onderwijs in groep 8 ondersteunen om passend vervoer naar en van school te vinden? Ik zie dat deze kinderen ongelukkig zijn […]
De uitdaging: Hoe kunnen we de taalbarrière wegnemen tussen zorgverlener en nieuwkomer tijdens het eerste consultatiegesprek? Nieuwkomers spreken vaak niet de Nederlandse of Engelse taal. Daarom is het voor hen […]
De uitdaging: Hoe kunnen we mensen met chronische pijn en hun behandelaars helpen om patronen te herkennen in hun klachten? Er zijn minstens twee miljoen mensen in Nederland met chronische […]
De uitdaging: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat patiënten met een hersentumor tijdens hun hersteltraject op tijd passende mentale zorg kunnen krijgen? Mensen met een hersentumor ervaren vaak, als direct […]
De uitdaging: Hoe kunnen we jongeren verbinden zich in als peacemaker in te zetten en zo bijdragen aan het verminderen van wapengeweld in de Bijlmer? Jongeren in de H-buurt in […]
De uitdaging: Hoe kunnen we gezondheidsproblemen of risico’s daarop vroegtijdig signaleren bij Amsterdamse jongeren (12-18 jaar) in een kwetsbare situatie? Jongeren hebben recht op ondersteuning van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waarbij hun […]
De uitdaging: Hoe kunnen we onze zorgmedewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven, ondersteunen bij het lezen en begrijpen van informatie? Laaggeletterdheid is een term die wordt gebruikt om […]
De uitdaging: Hoe kunnen we het aantrekkelijker maken voor Amsterdammers om zich als vrijwilliger aan te melden bij ouderenzorginstelling Amstelring? Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen ouderenzorginstellingen. Niet alleen dragen zij bij […]
De uitdaging: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer Amsterdamse jongeren (16 – 27 jaar) met mentale klachten UpTalk weten te vinden? Steeds meer jongeren hebben of krijgen te maken […]
De uitdaging: Hoe kunnen we onze innovatie waarmee je verstoorde bewegingen kunt monitoren in de thuissituatie breder inzetbaar maken? We hebben een digitale toepassing ontwikkeld om bewegingen van ernstig motorisch […]
De uitdaging: Hoe kunnen we een rolstoeltoegankelijke woning vinden voor meneer O. in zijn eigen vertrouwde buurt in Amsterdam West? Mensen met een verse dwarslaesie kunnen vaak niet terug naar […]
De uitdaging: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de witte stok voor blinden en slechtzienden licht geeft én in de jaszak past? In het donker zijn blinden en slechtzienden op […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! How can we help people with mental health challenges believe that love is really possible for them, as it is for every human being? Target audience and background: […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we digitale middelen/data beter inzetten om zoveel mogelijk jongeren met een eetstoornis ondersteuning te bieden? Zo snel als mogelijk, in hun eigen “taal”, met zo weinig […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we zorgverleners en zorgvragers comfortabel maken bij de ondersteuning van de zorgvrager en haar/zijn intieme behoeftes? Zodat er een gesprek en persoonlijke ontdekkingsreis op gang komt?  […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners van Amsterdam Noord die weinig bewegen meer gebruik maken van het beschikbare sport- en beweegaanbod en ook in hun dagelijks leven […]
>> DOORONTWIKKELPRIJS! Niemand wil ziek zijn. En toch… zien we in OLVG veel patiënten met leefstijlgerelateerde aandoeningen. In de spreekkamer van de artsen, maar ook vanuit huisartsen en de gemeente […]
Hoe kunnen we de overdracht van patiënten uit het ziekenhuis naar een andere zorginstelling of mantelzorg zo verbeteren dat alle informatie tijdig en volledig bekend is bij de ontvangende zorgverleners? […]
Hoe kunnen we mensen met een arbeidsbeperking ook als volwaardige & professionele ervaringswerkers inzetten binnen de organisatie van Reade?  Doelgroep & achtergrond: Reade geeft mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid […]
Hoe kunnen we een tool ontwikkelen waarin de wensen en (leef)structuur van de zorgvrager/cliënt op zo’n manier inzichtelijk zijn voor het hybride zorgteam (een team waarbij hulpvrager, mantelzorgers en professionals […]
Revalidatiecentrum Reade is sinds 2020 officieel rookvrij. Echter wordt er in de praktijk nog veel gerookt voor de ingang. Hoe kunnen we de ingang (het terrein) van Reade rookvrij krijgen? […]
Hoe zorgen we ervoor dat (ex-)mantelzorgers, van wie steeds meer gevraagd wordt, zichzelf niet voorbij lopen? Kortom hoe laten we ze weten dat ze er niet alleen voor staan, voor […]