De uitdaging: Hoe kunnen we onze innovatie waarmee je verstoorde bewegingen kunt monitoren in de thuissituatie breder inzetbaar maken? We hebben een digitale toepassing ontwikkeld om bewegingen van ernstig motorisch aangedane kinderen thuis te monitoren. Thuis meten levert betrouwbaardere meetresultaten op. Hiermee wordt de kwaliteit van behandeling van kinderen met dyskinetische cerebrale parese beter. Wij geloven dat veel andere (patiënt)groepen ook baat hebben bij deze toepassing, zoals parkinson of MS. De verwachting is dat ook hier de zorgkwaliteit omhoog gaat en de zorglast voor patiënten en zorgverleners omlaag. 

Uitdager: Karen Stolk & Helga Habenfehlner

Thema: Doorontwikkeling innovaties

Tags:

Comments are closed