De uitdaging: Hoe kunnen we de taalbarrière wegnemen tussen zorgverlener en nieuwkomer tijdens het eerste consultatiegesprek? Nieuwkomers spreken vaak niet de Nederlandse of Engelse taal. Daarom is het voor hen lastig goed te communiceren in het zorgproces, zeker wanneer er geen tolk, vriend of familielid beschikbaar is om te vertalen. Goede communicatie is essentieel om de juiste zorg te kunnen bieden. Daarom zoeken we een oplossing waardoor anderstalige nieuwkomers en Nederlandstalige zorgverleners met inzet van alternatieve ondersteuning elkaar beter verstaan. Bijvoorbeeld door inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Een eerste plek waar we dit willen oplossen is voor nieuwkomergezinnen bij hun eerste afspraak met het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg).

Door het bieden van een oplossing die de taalbarrière wegneemt, stellen we zorgverleners beter in staat de behoefte van het nieuwkomergezin te begrijpen. Daarnaast kan door beter begrip de nieuwkomer de adviezen beter opvolgen, wat leidt tot een betere kwaliteit van zorg. Ook zorgt het ervoor dat de zorgverlener kortere gesprekken kan voeren (minder herhaling en uitleg), wat de werkdruk verlaagt.

Uitdager: Matthijs Alderliefste & Akash Raj – switchai.nl

Thema: Gelijke kansen op gezondheid

Tags:

Comments are closed