WavyWork (#11)

De uitdaging:
Ziekteverzuim door werkstress kost bedrijven 8100 euro per werknemer per jaar, daarnaast staat de combinatie van autonomie en hoge taakeisen in veel sectoren onder druk, waarbij de mentale en fysieke toestand van medewerkers in gevaar komen. Centrale vraag hierbij is:

Hoe kunnen we de vitaliteit en dialoog op het werk verbeteren, zodat burn-out klachten eerder voorkomen kunnen worden en medewerkers onder een minder grote druk komen te staan?

De oplossing:
WavyWork is een persoonlijke buddy die de gesteldheid van medewerkers monitort door middel van kwalitatieve- en kwantitatieve data. De kunstmatige intelligentie (AI-) assistent kan stressvolle situaties leren herkennen en de medewerkers ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Dit gaat enerzijds middels ontspanningsoefeningen en anderzijds middels het kwantificeerbaar maken van het probleem voor medewerkers. Hierdoor krijgt de medewerker inzicht in haar eigen gezondheid en kan hij/zij het gesprek aangaan met collega’s op basis van data die in de praktijk ontstaat. WavyWork geeft medewerkers in stressvolle beroepen de ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben en zal voornamelijk in de gezondheidszorg, onderwijs, technische organisaties en grote bedrijfsvestigingen (500+) een positief verschil maken op de gezondheid van medewerkers.

Naam Uitdager: Steve Thijssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *