Wat is het?

Dutch Hacking Health Leiden is een patiëntgericht evenement waarbij technologie, design, ondernemerschap, zorgverleners en patiënten samenkomen om de zorg te transformeren. Dit alles vindt plaats in het weekend van 20 tot 22 april 2018. Hacking Health brengt mensen met elkaar in verbinding die normaliter relatief weinig contact met elkaar hebben. In teams gaan zij aan de slag om mensgerichte oplossingen te bedenken voor problemen/vraagstukken in de gezondheidszorg.

Tijdens het weekend krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun ideeën en problemen te pitchen. Na de pitch vormen ze teams, bestaand uit zorgprofessionals, patiënten, programmeurs, designers en ondernemers. Samen gaan zij aan de slag om binnen 2,5 dag een oplossing te vinden voor een bepald vraagstuk. Aan het einde van het weekend geven de teams een presentatie van hun resultaten. De winnaar wordt geselecteerd door een multidisciplinaire jury.

Naast ondersteuning voor het verder ontwikkelen van hun idee, krijgen de winnaars de mogelijkheid om hun idee te pitchen op verschillende andere podia. De organisatie biedt de winnaars de mogelijkheid om hen met de juiste partijen in contact te brengen.