Teams

Teams 2018

Hier kom jij te staan!

Teams 2017 (inspiratie)

Team

Het probleem

De oplossing

GRIP Patiënten weten vaak slecht wat hun te wachten staat wanneer ze klinisch opgenomen worden. Wat gebeurt er allemaal tijdens hun opname? Wanneer komt de arts langs? Hoe lang duurt de MRI-scan? Wanneer komt mijn lunch? Het is machteloosheid en onduidelijkheid die patiënten ervaren terwijl ze in het ziekenhuis behandeld worden. GRIP is een app die jouw dag weer van jouw maakt. Het geeft inzicht en overzicht van de zowel de zorg- als andere activiteiten van patiënten tijdens hun opname.
The TabooBreakers Een tekort aan seksuele en relationele zorg voor patiënten en partners, ongeacht het ziektebeeld. Een selfmanagement tool die stellen thuis ondersteunt bij het aanpakken van hun seksuele of rationele problemen. Belangrijk hierbij is dat deze zorg wordt geboden zonder extra druk te leggen op het huidige gezondheidssysteem.
Healthy Heroes Veel mensen weten wel wat ze zouden moeten doen om gezond en vitaal te leven, maar komen er niet toe om hun gedrag (blijvend) te veranderen,. Gedragsverandering vraagt een langdurige hoge motivatiegraad en die houden de meeste mensen nu eenmaal niet lang vol. Een instrument om in kleine stapjes structurele gedragsverandering te realiseren, die op de lange termijn een evidence based effect hebben op de gezondheid en vitaliteit. Het instrument (een app) onderscheidt zich van de vele al bestaande hulpmiddelen voor gedragsverandering op de volgende punten:
– evidence based, (welke gewoontes zijn van invloed op welke (de meest relevante) gezondheidsrisico’s)
– community (resultaten kunnen delen, jezelf kunnen vergelijken met andere gebruikers, steun en feedback kunnen krijgen van en geven aan mede gebruikers en professionals)
– Small steps, big impact (gedragsverandering beklijft door het aanleren van kleine goede gewoontes, en die te koppelen aan een al bestaande dagelijkse gewoonte, iets dat je toch al doet, en het zo leuk te maken dat je steeds opnieuw terugkomt voor meer. De methodiek is ontleend aan Tiny habits)
Happy Heroes Een op de acht Nederlandse kinderen is te dik en er zijn geen simpele, blijvende programma’s op de markt voor kinderen om samen met hun ouders een gezonde leefstijl te beginnen en te behouden. Op scholen wordt al veel gedaan om kinderen hierover te leren, maar voor de thuisomgeving, waar de ouders verantwoordelijk zijn voor koken en eten, wordt de informatie gefragmenteerd, ingewikkeld of met een hoge drempel aangeboden. Kinderen gaan samen met hun ouders aan de slag om een blijvende gezonde leefstijl op te bouwen. Het draait om bewegen, bewust eten en quility time met het gezin. Dit gebeurt door samen op de app de uitdagingen aan te gaan waarin in kleine stappen, veranderingen worden doorgevoerd. Hierna volgt een verrassing voor het kind in de vorm van een box (met bijvoorbeeld een voetbal om SAMEN buiten te spelen) of in de app in de vorm van tickets (bijvoorbeeld gratis hockeyclinic bij de plaatselijke hockeyclub) of een spel. Er kunnen meer boxen met verrassingen en meer uitdagingen worden gekocht, waardoor het een terugkomend onderdeel wordt van het gezinsleven.
MedAppVisor Er is een grote hoeveelheid aan zorgapps, maar deze sluiten niet goed aan bij de praktijk. Voor zowel artsen als patiënten is het lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van all deze apps. Dit vormt een belangrijke barrière in het effectief inzetten van digitale zorgproducten. Een platform waarmee de zorgverlener apps, die kwalitatief gevalideerd zijn vanuit bestaande platforms (onder meer de GGD en digitale zorggids) aan de patiënt kan adviseren.
Protocol Finders Richtlijnen voor invididuele patiënten zijn moeilijk vindbaar en moeilijk toepasbaar. Specialisten hebben allemaal hun eigen richtlijnen. Hierdoor kan een patiënt niet op tijd de juiste behandeling krijgen en dit kan leiden tot complicaties, langere opnameduur en hogere zorgkosten. Een dienst dat met behulp van patiënteigenschappen en diagnoses de juiste protocollen en behandelstappen overzichtelijk laat zien met een zelf-lerend model. Naarmate het systeem vaker gebruikt wordt, en dus meer feedback verzameld, wordt het systeem nauwkeuriger en leert het onderlinge relaties die niet beschreven zijn, maar in de praktijk van belang zijn.
MDhaler Lage adherentie astma en COPD patiënten e-Health oplossing voor het monitoren van het ziektebeloop (prikkels, klachten, medicatiegebruik, e.d.) bestaande uit een app, add-on device voor inhalators en een mobiel platform.
IN2 Het is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (door een beperking of stoornis) vaak moeilijk om aan een baan te komen. Een evenement waarbij deze mensen en het bedrijfsleven/recruiters/headhunters met elkaar in contact worden gebracht
Vayu Het is moeilijk COPD patienten te motiveren thuis inspiratoire krachtoefeningen te doen. Een zakformaat mondstuk dat met bluetooth verbonden is met je telefoon waarmee de patient zijn voortgang kan monitoren. Door middel van gameficatie met de focus op intrinsieke motivatie door aan te geven wat de patient bereikt heeft met zijn oefeningen.
Hospital Hero Hoe kunnen we de behandelbank voor kinderen kindvriendelijker maken zodat de angst tijdens de behandeling gereduceerd wordt en de behandeling beter en prettiger kan verlopen Onze oplossing is Hospital Hero; een game die de veilige thuis omgeving verbindt met de ziekenhuis omgeving, en het kind op speelse wijze voorbereidt op de behandeling, helpt te ontspannen tijdens de behandeling en het kind beloont.
We verkleinen de angst door de oorzaken die leiden tot angst aan te pakken: informeren vooraf zodat het proces voorspelbaar wordt. we leren het kind te ontspannen en begeleiden hem door de behandeling. we bieden plezier door afleiding wat leidt tot verminderde pijn ervaring. we creeren een veilig gevoel door de omgeving thuis en ziekenhuis visueel te verbinden.Hierdoor wordt ervaring positief,en ietswat ze willen en kunnen delen met hun omgeving waardoor ze het niet alleen doormaken.
The Helping App Succesvolle toepassing van op maat gemaakte muzieklijsten in therapeutische setting is breed beschreven en onderzocht. De toepassing van dit therapeutische gereedschap heeft echter een tijdsintensieve opstartfase waarin onderzoek naar de juiste muziek voor een specifieke cliënt moet plaatsvinden. Deze inspanning wordt niet geleverd om diverse bezwarende redenen; geen idee van de muziekhistorie van de cliënt, geen tijd, geen geld. Een professioneel gevalideerde methode om zorggerichte muzieklijsten automatisch samen te stellen voor gebruik in de gezondheidszorg door cliënten, familie en verzorgers.
AYA Life Young cancer patients​ don’t get the right information about the topics that are relevant to them at the right time. A platform that guides patients through their journey by providing (personalised) dosed information and trigger them to think and talk about these subjects.