Blog

Blog

————–BLOG 9 ————— 

Landelijke Dutch Hacking Health bijeenkomst

Op 14 mei kwam heel Dutch Hacking Health samen bij het UMC Utrecht. Jetse presenteerde tijdens deze bijeenkomst de nieuwe opzet en geleerde lessen van het vernieuwde programma in Groningen. De winnaars van alle locaties gaven een 2 min pitch over hun oplossing, zo ook Gerlinde. Moving Reality uit Ubbergen werd uiteindelijke door de landelijke jury gekozen tot winnaar, gefeliciteerd!

Eindpresentatie Hacking Health Groningen

De eindpresentatie in Groningen vond plaats op 23 mei. Jetse vertelde kort iets over het proces dat de deelnemers tijdens het programma door hebben gelopen. Frederike gaf daarna een presentatie over de oplossing KOPPeling en het actieplan met het voorstel tot een 10 maanden durende pilot. Naast flink wat vragen en toevoegingen vanuit het publiek, werd het team toegesproken door de opdrachtgever. Hij sprak zijn waardering uit en eindigde met een toezegging om aan de slag te gaan met het actieplan. Oftewel een dikke vette GO!

Actieplan: Pilot

Wanneer de voorwaarden zijn gecreëerd om het actieplan uit te voeren zal het nieuwe team aan de slag gaan met een pilot. Tijdens deze pilot zullen 5 KOPP gezinnen en hun behandelaren en/of maatschappelijk werkers vanuit het UCP gaan werken met de oplossing KOPPeling. Hierbij zal gekeken worden naar de ervaringen van alle betrokkenen met zowel het boekje als het inzetten van Whatsapp en de Google agenda.

Vervolg

Vanuit het UCP staat bovenaan de to do lijst om een geschikt team te vormen en te faciliteren in wat zij nodig hebben om het actieplan uit te voeren. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een communicatieplan welke tegelijkertijd een stok achter de deur zal zijn om tot concrete resultaten te komen. Ook wordt er tijd vrij gemaakt om op zoek te gaan naar funding.

Afsluiting

Als Hacking Health Groningen blijven wij een laagdrempelige vraagbaak voor het team, maar sluiten wij hierbij ook een mooi avontuur af. Dank voor ieders interesse en samenwerking. Wij zijn, al zeggen wij het zelf, erg tevreden met het resultaat en gaan aan de slag met nieuwe snode plannen.

Mocht je willen weten wat we precies hebben geleerd van Dutch Hacking Health en Hacking Health Groningen: op 22 juni zullen wij tijdens de ICT & Health World Conference in Den Haag meerdere break out sessies verzorgen. 

————–BLOG 8 ————— 

Op dinsdag 24 april sprak het team met de opdrachtgever Robert Schoevers (Hoofd Universitair Centrum Psychiatrie). Zij overhandigden hem met trots het KOPPeling prototype inclusief een uitgebreide toelichting op de oplossing en het actieplan.

Reactie opdrachtgever

De opdrachtgever reageerde positief: “Koppeling is heel lekker praktisch. En het is ontwikkeld samen met de mensen die betrokken zijn. Heel prettig, dat het als een pilot te doen is. Niet de zoveelste app die vervolgens niet wordt gebruikt.”

Tijdens het gesprek kwamen de volgende interessante uitdagingen/inzichten ter sprake, die tijdens een pilot goed te testen zijn:

 • Hoe gaat het geven van een signaal dat er hulp nodig is in de praktijk? Het is vaak een langdurig sluipend proces in plaats van een acute situatie.
 • Het geeft mensen rondom de persoon met depressie waarschijnlijk ook handvatten, die weten vaak ook niet meer wat ze kunnen doen.
 • Het kan confronterend zijn om het in te zetten op het moment dat mensen net uit een depressie zijn, die willen vaak niet weten dat er een kans op terugval is.

Tussen nu en de eindpresentatie ligt de vraag vanuit de opdrachtgever bij het team om de volgende 3 acties uit te voeren:

 • Haal reacties op van KOPP ouders op het eerste prototype
 • Inventariseer subsidie mogelijkheden met betrekking tot het doen van onderzoek
 • Inventariseer wie er interesse heeft om plaats te nemen in het kernteam vanuit het UCP

Vervolg

Het team gaat aan de slag met het uitwerken van het actieplan, het uitvoeren van de 3 acties en het voorbereiden van 2 presentaties. Zij zullen op 14 mei een 2 min pitch geven tijdens de landelijke bijeenkomst van Dutch Hacking Health. Op 23 mei geven zij een eindpresentatie, waarin zij nogmaals het probleem en de oplossing toelichten en in meer detail het actieplan toelichten. Aan de hand van deze bijeenkomst zal de opdrachtgever tot een Go / No Go beslissing komen. Spannende tijden!

————–BLOG 7 ————— 

Zondagochtend 22 april begon het team de druk van het naderende einde van het weekend toch echt te voelen. Na het bespreken van vogelgeluiden tijdens het ontbijt splitste het zich dan ook op. Marcel en Rixt gooiden zich vol overgave op het ontwerpen van het prototype, Marco, Frederike en Gerlinde op het maken van een actieplan en de eindpresentatie. Ondertussen praatten wij Gelle Klein Ikking van VWS bij over al het harde werk wat al door het team verzet was (zie ook tweet).

Prototype

Het was hoog tijd om alle geleerde lessen van de vorige dag te verwerken in de uiteindelijke versie van het prototype. Marcel nam het ontwerpen van het KOPPeling boekje voor zijn rekening, met daarin de teksten van Rixt. Er was geen tijd om te lunchen, maar precies op tijd voor de eindpresentatie rolden de boekjes van de printer.

Actieplan, presentatie en doorloop

Terwijl er peentjes werden gezweet op het afmaken van het prototype boog de andere helft van het team zich over een actieplan. Hierin omschreven zij dat zij de komende 10 maanden een eerste pilot met 5 gezinnen willen uitvoeren om meer te leren over hun ervaringen, de toegevoegde waarde en kosten van het concept. Ook werd er een opzet gemaakt van een eindpresentatie van 10 minuten waarin het probleem, de oplossing en de toekomstplannen een prominente plek kregen. Na een doorloop onder toeziend oog van coach Jilles Hazenberg van de Gemeente Groningen was het team er klaar voor!

Eindpresentatie

Om half 3 kwamen vrienden, familie en inhoudsdeskundigen langs voor de eindpresentatie van 10 minuten door Frederike. Uiteraard hebben we dit moment vastgelegd en kan je het hieronder zelf bekijken.

Vervolg

De feedback die tijdens de eindpresentatie nog door aanwezigen werd gedeeld zal worden verwerkt. Op dinsdag is er gelijk een afspraak met de opdrachtgever, waarin wij de oplossing en het actieplan voorleggen om zo feedback te krijgen hoe we dit nog een laatste keer kunnen verbeteren. Het team is er op gebrand om het project een stap verder richting realisatie te brengen, maar nu eerst een welverdiende borrel!

————–BLOG 6 ————— 

Na een verfrissende nacht slaap, schoof het team aan voor het traditionele Schlagerontbijt van Hacking Health Groningen. Het personeelsrestaurant vulde zich met de weemoedige klanken van de zangeres zonder naam.

Idee Selectie

Een hackathon gaat ook over “Kill your Darlings”. Het team moest nu de keuze maken: met welk idee gaan we verder? Ze plaatsten hun ideeën op de Ideeselectie Matrix. Ook de feedback van een gezinstherapeut van Accare en een ervaringsdeskundige namen ze mee in hun keuze. Uiteindelijk werd de keus gemaakt om een survivalkit / receptenboekje / noodplan te maken om het gezin toch draaiende te houden wanneer het niet goed gaat met de depressieve ouder.

Service Scenario + Prototype

De details van het gekozen idee werden vervolgens uitgewerkt in een Service Scenario. Het proces van de de bedachte oplossing werd uitgewerkt op een manier die logisch past bij de leefwereld van het kind en de ouder. Wat gebeurt er wanneer? Met wie hebben ze op welk moment contact? Wat is de toegevoegde waarde voor hen? Welke kosten zijn er? Op basis van de service scenario werd duidelijk wat er in tastbare vorm nodig was. Het team besloot uiteen te gaan in 3 groepen om 3 versies te maken van de oplossing en in het laatste half uur te beslissen wat het definitieve prototype zou worden.

Roast + Verbeteren

Na de lunch legden de coaches van Deloitte en de Hanze Ontwerpfabriek het team het vuur na aan de schenen. Zij hamerden er hierbij vooral op om de oplossing zo concreet mogelijk te maken en zo snel mogelijk zelf en op anderen te gaan testen. Ook moest er nog aandacht besteed worden aan de implementatie, het prijskaartje en het verduidelijken wat het zou kunnen opleveren. Naar aanleiding van de Roast werd er een flinke slag gemaakt en een nieuw prototype gemaakt in de vorm van een filmpje.

Testen + Verbeteren

De groep maakte een testplan. Ze bedachten welke aannames er lagen achter hun prototype en welke overige vragen er nog waren. Vervolgens werd verdeeld wie waar welke vragen aan wie ging stellen. Toen ging het team de straat op. De inzichten die uit het testen voortkwamen werden verwerkt in een verbeterplan.

Concept

De laatste taak van de dag was het ontwikkelen van het concept: KOPPeling, hulp uit eigen kring. Het concept helpt de groep om een “klap” te geven op wat de bedachte oplossing concreet is. Keuzes maken over titel, slogan, behoefte, oplossing, (wetenschappelijke) motivatie en kosten, geeft focus en helpt de teamleden om individueel hetzelfde verhaal te gaan vertellen.

Het was een dag vol ups & downs. Deelnemer Marco vatte het mooi samen: “Ik vond het heel fijn dat er in dag 2 zoveel ups and downs zaten. Dat houdt het spannend. Als het alleen maar positief zou zijn, dan zou het saai zijn.”

Op naar de laatste dag van het sprintweekend!

————— BLOG 5 ——————

Vrijdag 20 april om 17:30 uur was het ein-de-lijk zo ver! Het team kwam bij elkaar om eerst gezellig samen te eten… Nou ja, wij zetten ze gelijk aan het werk om nog tijdens het eten hun probleemdefinitie op basis van de laatste terugkoppeling definitief te maken 🙂

Ideatie ronde 1, 2, 3 en 4

Het team bedacht ongelooflijk veel ideeën m.b.t. “Welke oplossing kunnen wij maken om de omgeving (lees: gezin, familie, vrienden, buurt, werk, school, sport en hulpverlening) effectiever en efficiënter in te zetten om een gezonde ontwikkeling van KOPP kinderen te bevorderen”. Dit deden zij via 1) een recht toe recht aan brainstorm, 2) associeren, 3) triggervragen en 4) third-of-the-third methode. Al met al genoeg tijd om ondertussen de juiste manier van het afscheuren van post-its onder de knie te krijgen.

 

Prototype

Uiteindelijk koos elk teamlid hun beste idee en vormden dit razendsnel om tot een papieren prototype. Om deze nog voor morgenochtend door potentiële eindgebruikers te kunnen laten beoordelen maakten we 2 min filmpjes waarin iedereen zijn/haar idee aan de hand van het prototype uitlegde.

Morgen

Morgenochtend starten we na het ontbijt met het selecteren van het beste idee op basis van de now-how-wow matrix en uiteraard de feedback van eindgebruikers. Vervolgens werken we de details uit van dit idee in de vorm van een service scenario en weer een prototype. Tot zo ver, tot morgen!

 

————— BLOG 4 ——————

Van Persona en Customer Journey naar Probleemdefinitie

Naast KOPP kind Lauren heeft het team afgelopen week ook een persona gemaakt van een ouder met depressie: Patty.  Met het idee dat hier haar 3 kinderen ook een grote rol in zouden spelen, is er toen een customer journey van een dag uit het leven van Patty gemaakt. De kansen die hier uit voort kwamen voor verbetering hebben wij vandaag, woensdag 18 april, omgezet tot een probleemdefinitie. Uiteraard niet voordat er kritisch naar was gekeken door de coaches van de Hanze Ontwerpfabriek en Deloitte.

Formuleren

Het team ging op individuele basis aan de slag met verschillende formats om  tot een goede formulering van het probleem te komen. Na uitgebreide terugkoppeling hiervan is het team tot de volgende probleemdefinitie gekomen: “Voor een gezin waar één of beide ouders psychische problemen heeft, is een manier nodig om de kinderen tijd/ruimte te geven om hun eigen identiteit te ontwikkelen zodat zij gezond kunnen opgroeien en in de toekomst hun eigen kinderen gezond kunnen opvoeden, MAAR de verbinding in het systeem (gezin, familie, hulpverleners, werk, school, sport etc.) is niet optimaal waardoor dreiging van een gestoorde ontwikkeling niet wordt gesignaleerd.”

Vervolg

Tussen nu en de start van het Hacking Health Groningen Weekend zal het team verschillende potentiële eindgebruikers en stakeholders benaderen om te checken of zij hiermee het juiste probleem gaan aanpakken. Terwijl zij dit doen leggen zij hen ook een vijftal onderliggende aannames voor – dingen die ‘waar’ moeten zijn – en vragen zij hen beschikbaar te zijn voor eventuele gebruikerstests tijdens het weekend. Het team start vrijdag 20 april om 19:00 uur met de ideate fase zij ‘kijken hier heel erg naar uit, maar ook een klein beetje tegen op qua energie’ aldus deelneemster Rixt Straatsma.

————— BLOG 3 ——————

Door het team gecreëerd Persona: Lauren Hoiting

Van onderzoeksdata naar inzichten en behoeften

Het team kwam vandaag, woensdag 4 april 2018, bijeen om vanuit onderzoek een start te maken met het komen tot waardevolle en bruikbare inzichten. Na een korte presentatie ging het team zelf voortvarend aan de slag met het ontwikkelen van de eerste persona, die van KOPP kind: Lauren Hoiting.

Persona

Het team ontwerpt een oplossing voor echte mensen in de echte wereld. Om een zo rijk mogelijk beeld te krijgen van de mensen voor wie ze een oplossing maken, maakt het team in deze fase een zogenaamd persona. Een persona is een karakterisering van een bepaald type eindgebruiker. Het is dus niet een algemene gebruiker, maar iemand met levendige, bijzondere kenmerken. Het gebruiken van één of meerdere persona’s helpen je om te komen tot het ontwerp van een oplossing en als referentie bij het maken van keuzes. De keuze voor een persona baseert de groep op het onderzoek dat de 3 weken voorafgaand is gedaan. De beslissing is gemaakt om een persona te maken van een KOPP kind en een ouder met depressie.

Customer Journey

Deze persona’s plaatsen ze later in een concreet, gelaagd verhaal: een zogenaamde Customer Journey. Deze customer journey gebruiken ze om te identificeren waar kansen liggen voor verandering/verbetering. Hiermee gaan ze vervolgens het probleem definiëren in de week voor het Sprintweekend (20-22 april). Daarnaast wordt de journey als toetssteen in de rest van het proces gebruikt. Bijvoorbeeld in de ideeën fase in het sprintweekend om te toetsen of bedachte oplossingen passen in het leven van de persona’s.

Vervolg

De komende week gaat het team zelf verder aan de slag met een tweede persona, een ouder met een depressie, en het schrijven van de Customer Journey. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de coaching door onder andere de Hanze Ontwerpfabriek en Deloitte. Ook zullen zij eindgebruikers benaderen om te verifiëren of zij zichzelf herkennen in het persona en de customer journey. Op 18 april komt het team weer samen om een keuze te maken uit de geïdentificeerde kansen en deze te vertalen tot een probleemdefinitie.

————— BLOG 2 ——————

Terugkoppeling onderzoek 

Het team heeft deed tussen 12 en 29 maart onderzoek naar kinderen van ouders met Psychische Problemen (KOPP). Vandaag deelden we, tussen het paaseieren zoeken door, onze bevindingen en inzichten.

Hoe koppelenden ze terug?

We vroegen de groep om hun interviews en onderzoeken samen te vatten in de drie belangrijkste inzichten per gesprek, artikel of fragment. Deze schreven ze op een A4 en plakten zij, inclusief beeldmateriaal, aan de muur. Het dwong de teamleden om te bedenken wat echt belangrijk was om te delen. Dit viel niet mee!

Muur met onderzoeksresultaten

Wat koppelden ze terug?

 • Antwoord op 7 vragen vanuit deskresearch. Op basis van wetenschappelijke artikelen, hulporganisaties, websites waarop interventies werden aangeboden en populaire tijdschriften;
 • 2 interviews met eindgebruikers/ ervaringsdeskundigen. Jong volwassenen die hun ervaringen deelden over het opgroeien in een gezin met ouders die psychische problemen hadden;
 • 8 interviews met experts op het gebied van KOPP of aanverwante velden; Onder andere gezinsbehandelaars van Accare, onderzoekers van het Universitair Centrum Psychiatrie, een expert van het Trimbos Instituut;
 • 3 algemene observaties. Die al dan niet aangereikt werden door collega’s met hun voeten in de klei.

Inzichten

Uiteraard zijn er veel te veel inzichten om te delen, iets in de trant van’ daar had je bij moeten zijn’. Hierbij een greep uit onze geleerde lessen:

 • KOPP kinderen realiseren zich pas dat hun thuissituatie anders is, wanneer zij bij vriendjes of vriendinnetjes op de basisschool een ‘normale’ situatie zien.
 • KOPP kinderen, en vooral meisjes, nemen de ouderrol op zich en voelen zich erg verantwoordelijk voor het gezin, zij voelen zich niet gezien of gehoord ook als er wel hulp.
 • De gezonde ouder en/of omgeving kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van een veilige omgeving.
 • Elk gezinslid kan individueel behandeld worden, maar er wordt vaak vergeten door de hulpverleners om te vragen naar de gezinssituatie.
 • Als een ouder aan zijn/haar therapeut vraagt om concrete hulp bij de kinderen, dan kan de therapeut dit niet altijd zelf bieden. En de therapeut weet niet waarnaar door te verwijzen, typisch kastje naar de muur.
 • Hulpverleners in de wijk of op school kunnen een depressie/angst stoornis bij ouders vermoeden, maar deze nooit controleren. Er zijn nog veel KOPP kinderen niet bekend.
 • Er lijken op papier veel effectieve interventies te zijn van lotgenotencontact, voorlichting, online cursussen tot ouderavonden, maar deze worden zeer beperkt gebruikt.
 • De zorgverzekeraar biedt verzekerden preventieve behandeling als hij/zij voldoet aan diagnostische criteria van een sub-klinische depressie, structurele financiering van interventies voor KOPP kinderen is een probleem.

Evaluatie

Om het Hacking Health Programma telkens te kunnen verbeteren vragen wij regelmatig om feedback. Dit keer vrij simpel door bij het weggaan de deelnemers te vragen wat er goed ging en wat er beter kan. Het oordeel: het kost flink meer tijd dan gedacht, maar het faciliteren en structureren van het proces via het programma bevalt tot nu toe goed!

Volgende stap

Na twee uur duizelde ieders hoofd van alle informatie. Woensdag 4 april is het hopelijk wat rustiger in de hoofden van de teamleden. Dan gaan ze aan de slag met het vertalen van de onderzoeksresultaten in (latente) behoeften via persona’s en een customer journey.

————— BLOG 1 ——————

Kick-off maandag 12 maart 2018

Onder het genot van 6 petit-fours en 1 glutenvrij taartje maakte het team met elkaar kennis. Dit deden zij aan de hand van het wc-papier spel. Een opvallende gemene deler: een flink aantal zijn luie tuiniers. Met beide handen grijpen zij deze kans aan om de zorg te verbeteren!

Design thinking in een uur

Als referentie voor de rest van het programma loodsten wij het team in sneltreinvaart door de ‘Design Thinking in een uur’ workshop. Tijdens deze workshop herontwierp het team de ervaring van het geven van een cadeau voor elkaar. De stappen van de workshop zijn identiek aan de stappen van het Hacking Health programma:: onderzoek, probleemdefinitie, ideeën bedenken, prototype maken en testen.

Dit zeiden teamleden over de Design Thinking Workshop: “Je merkt echt de toegevoegde waarde van constant in contact staan met de eindgebruiker” (Frederike Jörg, Onderzoeker UCP)

“Ik was verbaasd over het feit dat ik zo snel tot een toch zeer praktische oplossing ben gekomen.” (Marcel Verhallen, Freelance Grafisch Vormgever)

Onderzoeksopzet

De ochtend eindigde met het opstellen van de onderzoeksopzet. Via deskresearch starten we met het identificeren van de leefstijdscategorie van kinderen waar we de grootste impact kunnen maken. Daarnaast doen we onderzoek naar welke interventies er al bestaan. Ook zullen zij 5 experts en 5 eindgebruikers gaan interviewen over hun ervaringen.

Vervolg

Op 4 april komt het team weer samen om vanuit de rijke dataverzameling tot inzichten te komen. Dit zullen wij doen aan de hand van het creëren van een persona en customer journey. Daarover volgende keer meer.