De uitdaging: Patiënten met constitutioneel eczeem in de eerste lijn krijgen hun eczeem vaak niet onder controle. Dit omdat door toenemende druk op de huisartsen de juiste voorlichting en begeleiding vaak ontbreekt. Patiënten blijken vaak niet te weten op welk moment ze moeten starten met de corticosteroïden (of durven niet te smeren) waardoor het eczeem en de bijbehorende ziektelast snel verergeren. Het eczeem is vaak niet erg genoeg om doorverwezen te worden naar een specialist maar door gebrek aan uitleg komt het eczeem vaak ook niet goed onder controle. Een actieplan kan mogelijk uitkomst bieden, maar deze worden nog niet standaard toegepast in de eerste lijn.

Doelgroep en achtergrond: Kinderen (en volwassenen) met constitutioneel eczeem. Vaak komen ze terug omdat het smeren geen effect lijkt te hebben en ze er zelf niet uitkomen. In mijn masterthese heb ik een eerste oriëntatie gedaan of (ouders van) patiënten een papieren actieplan waarderen om zo meer grip te krijgen op het eczeem. Gezien de korte duur van mijn onderzoek hebben slechts 10 patiënten het actieplan kunnen proberen. De ouders waren erg enthousiast en waren in staat om zelf te bepalen wanneer ze het corticosteroïd konden starten. Een deel gaf aan het echter liever digitaal te hebben.

Potentiele winst bij realisatie: Patiënten en ouders kunnen al in de eerste lijn de controle over het eczeem terug krijgen. Als men door een digitaal actieplan sneller start met de corticosteroïden zal het eczeem sneller onder controle zijn en resulteren in een afname in ziektelast. Tevens zorgt dit ervoor dat de druk op de zorg kan afnemen en verwijzingen naar de 2e lijn voorkomen kunnen worden.

Uitdager: Marsha Lankreijer

Oplossing: https://www.youtube.com/watch?v=SR9xuEHtWrc

Tags:

Comments are closed