De uitdaging: Hoe kunnen we kinderen in het Speciaal Onderwijs in groep 8 ondersteunen om passend vervoer naar en van school te vinden? Ik zie dat deze kinderen ongelukkig zijn over het feit dat ze met een busje naar school moeten. Dit i.v.m. de onrust in het busje, te laat opgehaald worden, te laat in de klas komen en over steeds wisselende chauffeurs vanwege een groot tekort aan geschikt personeel. Dat moet toch anders kunnen? Ik zou kinderen en hun ouders graag willen ondersteunen bij het nadenken over andere mogelijkheden. Door zelf na te denken over -en te zoeken naar- passend vervoer voor een kind, geeft dat invloed en grip op het eigen leven. Het beïnvloedt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van mensen en het biedt perspectief. Dit raakt aan zoveel meer dan enkel het ‘leerlingenvervoer’.

Uitdager: Jannike Oltmans – Levvel

Thema: Gelijke kansen op gezondheid

Tags:

Comments are closed