Pitches

De eerste 7 pitchers doen mee aan de finale op 20 oktober.
Jij kunt je stem uitbrengen voor de Amsterdam Kampioen.

Welke pitch heeft voor jou de grootste urgentie voor de inwoners van Amsterdam
en heeft de grootste bijdrage aan de gezondheid van de Amsterdammer?

Je kunt stemmen via onze Linkedin poll.

002. Open de deuren voor dementerenden (Pitch 01)

De uitdaging: De afgelopen periode hebben veel van ons kunnen ervaren hoe het is om opgesloten te zijn in quarantaine. Voor sommige ouderen was dit al de realiteit voor de corona crisis begon. Om mensen met dementie te helpen en

003. Waar wonen wij langer thuis? (Pitch 11 )

De uitdaging: Iedereen wil en moet langer thuis blijven wonen. Echter er zijn onvoldoende geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Zorgkantoren en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze woningen. Zij zijn samen met de woningbouwverenigingen aan

004. Sleep problems & neurological disorders (Pitch 14)

The challenge: Approximately 3 out of 5 Dutch suffer with sleep problems and related neurological disorders. The epigenetic factors are found to be related to approximately 75% of diseases. A cost-effective, simple, and relative fast distribution and impact solution is

005. Minder eenzaamheid in de GGZ (Pitch 02)

De uitdaging: Eenzaamheid is in Nederland vaak verbonden met (gediagnosticeerde) mentale problematiek. In deze corona crisistijd slaakt de GGZ allerlei noodkreten vanwege door de maatregelen versterkte eenzaamheid onder hun cliënten. Eenzaamheid lijkt überhaupt weinig aandacht te krijgen bij behandeling/begeleiding vanuit

006. MIX & MATCH: Patiënt & Plek (Pitch 07)

De uitdaging:In het ziekenhuis wachten veel mensen op een vervolgplek bij een verpleeghuis. Het bemiddelen van de patiënt naar de juiste nazorg plek kost veel tijd. Iedere bemiddeling is regelwerk.  Mensen met meerdere kenmerken passen niet in een vervolghokje. ‘Nee

007. Herstellen zonder taalbarrière (Pitch 09)

De uitdaging: Oudere migranten die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen krijgen hierdoor niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Door taalbarrières kunnen mijn collega-hulpverleners en ik (logopedist) een deel van de mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad niet

008. Passend aanbod vanuit Start-ups (Pitch 10)

Filmpje volgt! De uitdaging: De reguliere begeleiding aan cliënten sluit niet altijd aan. Daarom ontwikkelen we alternatief, vernieuwend passend aanbod vanuit ideeën en eigen ervaring van medewerkers. Dit leidt tot succesvolle resultaten in het herstel van cliënten. Echter door traditionele zorg-

03 Verhaal in eigen hand

De uitdaging: Bij de start van behandeling in de GGZ moet je vaak je verhaal en voorgeschiedenis delen. Dit is belangrijk om de juiste behandeling en behandelaar te vinden. Maar bij meervoudige problematiek en veel (door)verwijzingen vertel je verhaal opnieuw en

04 Maak verborgen monden zichtbaar

De uitdaging: Doven en slechthorenden worden buitengesloten door “dichte” mondkapjes. Monden zijn verborgen achter mondkapjes, dus liplezen is niet mogelijk. Bovendien wil (ook) ik graag expressie zien tijdens een gesprek. In dovengemeenschappen worden oplossingen bedacht, maar een perfect alternatief voor het

05 Healthy Ageing in de GGZ

De uitdaging: Mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) leven tot 20 jaar korter vergeleken met de algemene bevolking. Deze verkorte levensduur is grotendeels te wijten aan een slechte lichamelijke gezondheid. Het goede nieuws: er is onlangs speciaal voor mensen met

06 Atrose-loos leven

De uitdaging: Veel Amsterdammers hebben knieartrose. Artrose veroorzaakt pijn en beperkingen in dagelijks functioneren. Genezing is niet mogelijk. Voorkomen wel. Door goed om te gaan met knieklachten in een vroeg stadium kun je artrose voorkomen. Maar dan moet je wel

12 Gezellig, gezond en zelfstandig eten

De uitdaging: Gezond koken is een complexe vaardigheid: bedenken, boodschappen doen, bereiden. In je eentje heb je vaak geen zin om die moeite te doen. Voor veel individueel wonende mensen met een beperking geldt dit ook. Zeker in covid-19 tijden waar

13 Passende zorg voor kwetsbare moeders

De uitdaging: De zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en kraamvrouwen is in Amsterdam versnipperd. Hierdoor vallen de vrouwen met complexe problematiek letterlijk tussen instantie en instelling. Voor de professionals is het bijna onmogelijk om passende, instelling-overschrijdende hulp te bieden zonder de

15 Collectieve financiële zorg

De uitdaging: We weten dat er een nauw verband is tussen financiële problemen en gezondheid, ze beïnvloeden elkaar. Als welzijnsorganisatie bieden wij hulp bij sociale en financiële problemen. Maar liever zijn we er eerder bij om problemen te voorkomen. Banken kunnen