Pitchers op bezoek

Pitchers op bezoek

Tijdens de hackathon gaat het niet over maar om de Amsterdammer: de burger en haar gezondheid staan centraal. Daarom willen we dat de pitchers en de mensen die in de dagelijkse praktijk tegen problemen/knelpunten aanlopen elkaar voorafgaand aan de hackathon ontmoeten. Concreet betekent dit dat we pitchers die een probleem hebben aangedragen, maar zelf niet ervaringsdeskundig zijn (bijvoorbeeld een zorgprofessional) uitnodigen om bij een ervaringsdeskundige op bezoek te gaan. Pitchers die wel ervaringsdeskundig zijn ontvangen een deelnemer om te laten zien waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Dit is een vorm van mensgericht onderzoek. Met deze extra voorbereiding zorgen we ervoor dat het probleem echt goed vanuit de mens en de ervaring verkend word. Bovendien kunnen de teams met deze informatie  tijdens de hackathon nog beter en gerichter op zoek gaan naar goede oplossingen.