Thema’s

Thema’s

Tijdens de hackathon staat niet de patiënt met zijn ziekte, maar de burger en zijn gezondheid centraal. Dit maakt onze hackathon uniek! Graag willen we deze gelegenheid benutten om oplossingen te vinden voor onderwerpen die voor vele van ons herkenbaar zijn uit de dagelijkse praktijk. Daarom ligt de focus van deze hackathon op;

  • DE BURGER IN REGIE OP ZIJN GEZONDHEID
  • SLIM GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSDATA

Ter inspiratie en verdere invulling van jouw idee, probleem of frustratie zijn onderstaande vijf thema’s opgesteld die je kunnen helpen om jouw idee voor Hacking Health Amsterdam vorm te geven;

Mentaal gezond

Jouw mentale gezondheid is net zo belangrijk als jouw fysieke fitheid. Toch is het voor veel mensen nog niet zo vanzelfsprekend om met mentale klachten hulp te zoeken. En als ze dan de stap durven wagen worden ze vaak geconfronteerd met wachtlijsten en onbegrip. Hoe kunnen we de aandacht voor mentale gezondheid vergroten en wat kunnen we doen aan bijvoorbeeld eenzaamheid en suïcidaliteit onder jongeren? Preventie, vroeg signalering, anonieme hulpverlening, allen hard nodig om de burger mentaal gezond te houden of de krijgen. En ook signaleren we de hoge burn-out percentages onder jonge artsen en andere (zorg-) professionals. Hoe kunnen we zorgdragen voor een gezondere beroepsgroep?

Juiste zorg op de juiste plaats

Is het ziekenhuis wel de plek waar de dame van 84 op verdenking van een
urineweginfectie het best op haar plaats is? Moet de chronisch zieke diabetespatiënt nog wel elke keer naar het ziekenhuis komen voor zijn metingen, en hoe weten we waar als het echt nodig is een passend bed beschikbaar is? Regelmatig constateren we dat de patiënt of cliënt niet altijd op de plek is waar hij het best aan zijn/haar gezondheid kan werken. Samenwerken, ketenzorg, informatie delen, doen of laten… hoe benutten we het zorg en welzijnssysteem van stad optimaal?

Regie op mijn gezondheid – regie op mijn data

Om goede regie te kunnen houden op mijn gezondheid als burger kan ik erg geholpen worden als ik ook mijn relevante gezondheidsdata inzichtelijk heb. Hoe kunnen mijn gezondheidsapp zoals die van Apple, de ‘mijn’-omgeving van mijn ziekenhuis en thuismeet apparatuur mij helpen om regie te hebben op mijn gezondheid? En hoe zorg ik dat de hulp en/of zorgverleners in mijn netwerk toegang hebben tot de data die voor mij van belang zijn? Maar ook: wat zijn de mogelijkheden om mijn persoonlijke data beschikbaar te stellen voor de gemeenschap.

Langer gezond thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Gezond en vitaal blijven en de regie behouden over het eigen leven. Dat wil toch iedereen? Maar wat is hier voor nodig om dat te realiseren? Technologie kan ouderen en chronisch zieken helpen om zelfredzaam te blijven én om contact te houden met de eigen omgeving (familie, vrienden, buren, mantelzorgers, huisarts etc). Wat is er mogelijk om ouderen gelukkig en zelfredzaam in hun eigen omgeving te laten verblijven: vertrouwd, veilig, in eigen regie en in goede (mentale) gezondheid?

Gezond met een chronische ziekte

Mede door onze goede medische zorg heeft een alsmaar groeiend percentage mensen te kampen met een chronische ziekte. Zo is bijvoorbeeld het hebben van kanker voor steeds meer mensen een chronische ziekte geworden. Een chronische ziekte kan je leven totaal op z’n kop zetten en volledig veranderen. Je krijgt te maken met steeds meer stakeholders die betrokken raken bij jouw gezondheid.

Kan de huisarts de regierol blijven vervullen? De ziekte kan, afhankelijk van de ernst ervan, invloed hebben op je privéleven, je gezin, school of werk, je relaties met anderen en de mogelijkheden die je hebt. Hoe kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een chronische ziekte? Of zelfs chronische aandoeningen verhelpen? Wat is er nodig om gelukkig te zijn en je gezond te voelen terwijl er ook beperkingen zijn? Hoe houd je zelf de regie over je (medische) zorg en ondersteuning?