Teams 2019

Team 1: FarmaGotchi – Van Co naar Pro

Probleem
Hoe kunnen we jonge artsen ondersteunen in de overgang van coassistent naar arts om zo het aantal voorschrijffouten te verminderen?

Oplossing
De oplossing is het creëren van een virtuele oefenomgeving voor het voorschrijven van medicatie. Op deze manier doen jonge artsen hier vroegtijdig en veilig meer ervaring in op. Bovendien worden twijfel en onzekerheid meer bespreekbaar gemaakt door het in teamverband oplossen van vraagstukken.

Team 3: WyQ

Probleem
Wijkteams hebben onvoldoende zicht op de wijk, we willen open data inzetten om dit te verbeteren.

Oplossing
Het WyQboard dat de teams gebruiken in een terugkomende learningloop om de wijk continue te verbeteren.

Team 6: Antilope

Probleem
Tijdens Hacking Health Amsterdam heeft een groep hackers een ontwerp gepresenteerd dat een grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van de uitstroom van personeel in de ouderenzorg. Belangrijk, omdat het behoud van huidige medewerkers essentieel is in het tegengaan van het personeelstekort.

Oplossing
Antilope is een triagesysteem dat het lopen en de afleiding van de zorgverlener minimaliseert, waardoor meer tijd en aandacht voor de cliënt ontstaat. Antilope zorgt voor: Werkgeluk, tijd voor de cliënt, waardering, winst.

Team 7: iFeelFood

Probleem
Gezocht: foodconcepten voor “happy ageing”. Wij zochten innovatieve food-gerelateerde producten of oplossingen waarbij genot en geluk voorop staan. Wij hebben als doelgroep gekozen voor mensen met dysfagie (kauw- en slikproblemen). Het gaat om meer dan 100.000 mensen in Nederland.

Oplossing
De Blender Friend van iFeelFood is een compacte, draagbare en oplaadbare blender die op het bord gebruikt wordt. Onze oplossing geeft mensen de eigen regie terug. Gezellig samen eten zonder dat apart vloeibare voeding moet worden gemaakt. Dit concept biedt behoud van kwaliteit (de voeding smaakt beter en mensen worden minder buitengesloten). Een grote groep mensen wordt ermee geholpen.

Team 8: De Digibank

Probleem
Naar schatting twintigduizend Amsterdammers hebben thuis geen toegang tot internet, terwijl velen van hen dit wel zouden willen. Deze digital divide groeit en door steeds snellere digitalisering van de samenleving dreigt voor deze mensen de toegang tot bijvoorbeeld zorg, overheid en huisvesting nog verder weg te raken.

Oplossing
Wij gaan de eerste Nederlandse Digibank oprichten waar iedereen die dit wil en hiervoor in aanmerking komt een gratis smartphone en toegang tot cursussen in digitale vaardigheden krijgt. Mensen moeten wel zelf het SIM-only-abonnement betalen en naar de cursussen gaan. Dit helpt deze stadgenoten aan meer autonomie en toont vertrouwen in wat ze kunnen. Amerikaans onderzoek laat zien dat deze boost in overzicht en structuur gezondheidszorg beter bereikbaar maakt en therapietrouw kan bevorderen.

Team 9: UIT JE HOOFD

Probleem
In Nederland wonen 400.000 kinderen van ouders met een depressie. 50% van deze kinderen ontwikkelt zelf later ook vaak een depressie. De bestaande methodes hiervoor spreken deze kinderen niet aan en er is geen goed vangnet voor ze. Juist op jonge leeftijd (10-14 jaar) kun je ingrijpen en daarmee voorkomen in plaats van genezen.

Oplossing
Met de app UIT JE HOOFD bieden we kinderen op jonge leeftijd handvatten om met hun ouders over gevoelens en depressie te praten, zichzelf weerbaarder te maken en een zelf-check te doen om te kijken of ze lekker in hun vel zitten. In de app wordt ook doorverwezen naar informatie over het ziektebeeld en waar ze hulp kunnen zoeken. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, doorbreken we het taboe op depressie en verkleinen we de kans dat kinderen van depressieve ouders later ook een depressie ontwikkelen.

Team 10: MotionLearning

Probleem
1 op 500 kinderen in Nederland heeft cerebrale parese (CP). Een deel van kinderen met CP heeft een ernstige bewegingsstoornis met aanhoudende spierspanning en ongecontroleerde beweging (dyskinesie). Deze bewegingsstoornis willen we in dagelijkse situaties meten om hierop de behandeling af te kunnen stemmen.

Oplossing
Wij gaan metingen met bestaande bewegingssensoren (zoals in een smart watch) combineren met videobeelden die opgenomen worden door ouders. Door op verschillende momenten op de dag fragmenten van hoogwaardige data te verzamelen, kunnen we een machine learning algoritme trainen. Het algoritme wordt continue verbeterd door de input van specialisten die slechts 5 minuten per dag besteden aan het beoordelen van deze fragmenten van kinderen door het hele land. Hierdoor krijgt elk kind de beoordeling van verschillende specialisten in Nederland, gebaseerd op dagelijkse situaties in hun eigen omgeving. Dit biedt de kans voor de specialist om de behandeling op maat af te stellen.

Team 11: De Gezonde Amsterdammer

Probleem
Alles moet in onderhoud: auto’s, CV-ketels, en het schilderwerk van je huis. We vergeten onszelf: de gezonde (oudere) Amsterdamse Burger. Amsterdammers weten heel goed welk onderhoud ze nodig hebben om langer gezond te blijven, bewegen, gezond eten, etc. Maar hoe krijgen we die Amsterdamse burger dan zo ver om het ook te doen?

Oplossing
De oplossing ligt in het actief ondersteunen van de Amsterdamse burger bij het vinden van de juiste gezondheidsinterventie, die direct aansluit bij zijn of haar eigen behoeftes en situatie. Als het aan de Amsterdamse burgers ligt, moeten we vooral vragen wat zij nodig hebben om gezond te blijven, en daar een advies op maat te leveren. Waarom luisteren we niet naar de burger. Een heppie coach zou het format kunnen zijn die deze eigen regie ondersteund. 

Team 12: Wonderzorg

Probleem
Er zijn meer dan 500.000 patiënten met een complexe wond. De kosten zijn 3,2 miljard per jaar. De wondzorg is versnipperd georganiseerd, er is onvoldoende inzicht in de beschikbare medische data. Voor de patiënt en de zorgverlener is het onduidelijk wie wanneer de regie heeft. De wondgenezing duurt onnodig lang en kost onnodig veel geld.

Oplossing
Een digitaal platform, interactief en adaptief. De patiënt staat hierin centraal en geeft toestemming aan zijn behandelteam voor informatie-uitwisseling. Het is gekoppeld aan de huidige EPD’s. Zowel de patiënt als de zorgverleners hebben inzicht in de informatie, en het is duidelijk wie de regie heeft. De voortgang wordt gemonitord met behulp van foto’s. Andere functionaliteiten zijn MDO, beschikbaarheid van richtlijnen en protocollen en een chatfunctie. De ambitie is om real life data, ook PROMs, om te zetten tot gepersonaliseerd advies en voorspellende waarden.

Team 13: Matching First

Probleem
Hoe geef je de kwetsbare cliënten van HVO Querido meer regie bij hun behandeling.

Oplossing
Je moet aandacht en tijd besteden aan de optimale match tussen cliënt en hulpverlener. MATCHING FIRST is een app waarbij cliënten aan de hand van eenvoudig gepresenteerde sfeerbeelden een persoonlijke voorkeur aangeven. De hulpverlener doet dit ook, waardoor een match op interesses en persoonlijkheid wordt gemaakt. MATCHING FIRST voegt een menselijke stap toe aan het huidige systeem en geeft de cliënt de regie door de mogelijkheid te bieden zelf te kiezen voor een hulpverlener die bij hem of haar past.

Team 14: B-team

Probleem
Als naaste op afstand weet ik niet hoe ik mensen in de buurt van mijn schoonmoeder kan vinden die een oogje in het zeil kunnen houden en hand- en spandiensten kunnen verlenen.

Oplossing
Buurtmantel: de buurtmantel biedt een stappenplan dat naasten op afstand helpt burenhulp te mobiliseren.

Team 16: CurAmore

Probleem
Meer tijd en aandacht voor de patiënt door de juiste data op de juiste plaats en tijd  beschikbaar te hebben, zodat er meer tijd over blijft waarvoor een zorgverlener ooit gekozen heeft namelijk tijd voor de patiënt.

Oplossing
Een smart personalized dashboard, met de aandachtspunten van belang voor die patiënt met dat ziektebeeld op een specifiek moment, meteen beschikbaar. In en vanuit het huidige Elektronisch Patiënten Dossier. Levert een tijdswinst op van zo een 80 a 90% voor elke zorgverlener in de opstart van een dienst per patiënt. Te investeren in het kwetsbare gesprek met de patiënt.

Team 17: Bedweters

Probleem
Het beperken van de negatieve impact van een ziekenhuisopname en immobilisatie op patiënten. De patiënt brengt nog altijd teveel tijd door in bed.

Oplossing
Een gepersonaliseerde en app., patiëntgericht, die de patiënt motiveert en ondersteunt door middel positieve feedback, peercoaching en nudging voor, tijdens en na de opname.

Team 18: EVRBDY 

Probleem
Onder transgenderjongeren is er een hoge suïcidaliteit en depressie.

Oplossing
Als puber veranderd er veel in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Je lichaam verandert maar dit past niet bij je genderbeeld. Daarom willen we transgenderjongeren ondersteunen in alle veranderingen die bij een transitie komen kijken, waarin ze hun lievelingsmensen kunnen betrekken. Zo kunnen we het proces zo veilig mogelijk maken in een omgeving waarin ze geaccepteerd worden.

Team 19: Fttr

Probleem
Obesitas is een groot en groeiend probleem. Kinderen zijn een extra kwetsbare doelgroep.

Oplossing
We verhogen de motivatie om een gezonde leefstijl te hanteren met een app die je gedrag analyseert. Je verdient punten en beloningen die aansluiten bij de doelgroep en wordt ondertussen geïnformeerd en uitgedaagd om gezonder te leven.

Team 21: Brave Hart

Probleem
Patiënten volgen na een hartinfarct een revalidatietraject. Veel patiënten vallen binnen korte tijd na het traject terug in oude patronen, met verhoogd risico op een nieuw infarct. De kans op terugval is groot onder laagopgeleide werkende patiënten tussen 55 en 65 jaar. Hoe faciliteren we deze patiënten om grip te houden op een gezonde leefstijl in de thuissituatie?

Oplossing
Elke patiënt krijgt een cadeaudoosje met kaarten die gezond gedrag stimuleren met steun van de omgeving. Op iedere kaart staat een specifiek doel dat de patiënt wil behalen samen zijn hartmaatje. De patiënt kan de kaarten die hem of haar aanspreken zelf uitkiezen en deelt deze kaarten uit aan vrienden, familie, collega’s en lotgenoten. De teruggestuurde kaarten worden thuis zichtbaar opgehangen, als reminder en voor sociale controle. Bij behalen van het zelfgekozen doel ontvangt de patiënt samen met zijn hartmaatje een beloning, bijvoorbeeld korting op fruit in de supermarkt bij 5 kg afvallen. De praktijkondersteuner huisarts (POH) speelt een coördinerende rol door de doelen te monitoren en de patiënt te voorzien van kaarten met vervolgdoelen.

Team 22: TEAM-ME

Probleem
Doelgroep: leerlingen groep 2-4 van de basisschool en hun leerkracht. Pesten op school is een groot probleem en kan leiden tot ernstige psychische en fysieke gezondheidsproblemen: nu en later. Leerkrachten hebben vaak onvoldoende zicht op hoe kinderen in de klas zich voelen en hebben vooralsnog geen methode om dit op een speelse wijze onder de aandacht van de kinderen te krijgen.

Oplossing
Samen met leerkrachten en leerlingen hebben wij de TEAM-ME ontworpen. De TEAM-ME is een persoonlijk, digitaal vriendje waarmee kinderen gedurende de schooldag aan kunnen geven of zij het fijn of niet fijn hebben in de klas. Deze informatie wordt voor leerkrachten zichtbaar gemaakt op de computer. De leerkracht kan hierdoor op zowel klassikaal- als leerlingniveau monitoren hoe de kinderen zich voelen. Voelen veel leerlingen zich niet fijn? Of voelt een bepaald kind zich al langere periode niet goed? Dan ziet de leerkracht dat via een notificatie op het scherm (of telefoon). Een unieke kans om het gesprek hierover aan te gaan.

Team 23: H-appy

Probleem
Niet/ te laat (h)erkennen van lichamelijke klachten bij mensen met psychiatrische  aandoeningen.

Oplossing
Inzet H-appy-app in gesprek tussen persoonlijk begeleider en cliënt om SAMEN vroegtijdig lichamelijke klachten te (h)erkennen en te specificeren om vervolgens gepaste actie te kunnen ondernemen.

Team 24: Florence

Probleem
Zorgprofessionals zoeken in veel verschillende systemen naar informatie en dat kost tijd. Tijd die niet naar de patiënten gaat daardoor. Zonde!

Oplossing
Een spraakgestuurde, slimme, veilige zoekassistent die de “onnodige” schermtijd verminderd zodat deze tijd terug kan naar daadwerkelijk patiëntcontact.

Team 26: Future Tellers

Probleem
Integrale zorg komt nog moeilijk van de grond. Onze hypothese is dat elke individuele zorgaanbieder keuzes maakt vanuit het eigen perspectief. Het samenbrengen van beschikbare data over vraag, aanbod en ontwikkelingen moeten het maken van
gezamenlijke keuzen moreel onontkoombaar maken.

Oplossing
Een data-platform waarin data van (voorziene) vraag en aanbod op de achtergrond gemodelleerd wordt tot voorspellingen. Het biedt de mogelijkheid tot simuleren van de effecten van inhoudelijke zorgontwikkelingen (scenario’s). Via het dashboard is voor
beslissingsmakers het effect van keuze direct inzichtelijk op niveau van capaciteitsbeslag en kostenontwikkeling op een hoger niveau dan de eigen instelling.