De winnaars van 2020

De winnaars van 2020

De Next step-athon van 2020 kende natuurlijk alleen maar winnaars maar deze teams zijn door de jury gekozen:

  • Belofte kampioen: Homeyra Saiid (Cordaan)
    Een oplossing voor taalbarrières tijdens het herstellen (na een beroerte)
  • Sprint kampioen: Monique de Tombe (ICSzorg)
    Een oplossing voor de vraag “Waar wonen wij langer thuis?”
  • Amsterdam kampioen: James Lech (Vrije Universiteit)
    Een oplossing voor slaap problemen en neurologische problemen

Belofte kampioen

Taalbarrières tijdens het herstellen

Oudere migranten die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen krijgen door een taalbarrière niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Hulpverleners kunnen hierdoor een deel van de mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad niet optimaal ondersteunen. Passende informatie in de meest voorkomende talen en gericht op veelvoorkomende problemen ten gevolge van beroertes beschikbaar maken is het doel van deze pitch.

Lees hier meer over deze pitch.

Sprint kampioen

Waar wonen we langer thuis?

Iedereen wil en moet langer thuis blijven wonen. Echter er zijn onvoldoende geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Zorgkantoren en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze woningen. Zij zijn samen met de woningbouwverenigingen aan zet. Het blijkt een moeilijke opgave. Hoe kunnen particuliere initiatieven zoals “de Knarrenhof” een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem?

Lees hier meer over deze pitch. 

Amsterdam kampioen

Sleep problems and neurological disorders

Approximately 3 out of 5 Dutch suffer with sleep problems and related neurological disorders. The epigenetic factors are found to be related to approximately 75% of diseases. A cost-effective, simple, and relative fast distribution and impact solution is required.

Lees hier meer over deze pitch.