Pitches 2021

De pitches voor Hacking Health Amsterdam 2021 zijn geselecteerd!
Hieronder lees je meer over de vraagstukken die zullen worden aangepakt tijdens de hackathon op 28, 29 en 30 oktober.

1. Technologie bij ouderen

Pitch ingezonden door: Maaike Tielrooy & Sanne Bosboom

Er is genoeg sociale en zorg-technologie die ervoor zorgen dat ouderen minder eenzaam of afhankelijk hoeven te zijn, dus het gebruik ervan ligt voor de hand. Maar hoe kunnen we bij Evean zorgen dat deze technologie net zo geaccepteerd wordt als ‘de wijkzuster’? Help jij ons een manier te vinden die ervoor zorgt dat ouderen laagdrempelig kennis kunnen maken met technologie, en dit het eerste wordt waar zij aan denken?

3. Ieder Amsterdammertje verdient een gezonde start

Pitch ingezonden door: Laurie Lancee & Jozien Boersma

In de eerste 1000 dagen van een pasgeborene wordt de basis gelegd voor de rest van een gelukkig & gezond leven. Gezonde voeding helpt in deze fase om ziektes te voorkomen. Helaas lukt het niet alle Amsterdamse ouders om aan de voedingsadviezen voor zwangere vrouwen en baby’s te voldoen. Zo krijgt niet elk Amsterdammertje dezelfde kans op een gelijke start. Bij Vini Mini gunnen wij dit iedereen, dus laten we daar samen wat aan doen!

5. Succesvolle en geruisloze overdracht

Pitch ingezonden door: Ellen Schulze & Evelyn Vischedijk

In de pleegzorg komt wisseling van pleegzorgwerker bij eenzelfde kind- pleeggezin geregeld voor. Pleegouders, ouders en kinder(en) moeten opnieuw hun verhaal doen en een relatie opbouwen met de nieuwe pleegzorgwerker. Wisseling heeft het risico dat eerdere belangrijke informatie verloren gaat. Zeker wanneer de wisseling onverwacht komt. Hoe zorgen we bij Levvel voor een prettige overdracht, met behoud van informatie, bij wisseling van de zorgverlener, in pleegzorg?

7. Amsterdam zorgt voor elkaar

Pitch ingezonden door: Jolien Koopman

Hoe kunnen we meer handen in de zorg creëren? Wij denken bij HVO-Querido dat de zorg hierin kan leren van platforms, waardoor iedere burger met rijbewijs ineens een taxichauffeur kan worden of iedere huiseigenaar ineens een B&B kan runnen. Waarom zou niet iedere Amsterdammer zorgmedewerker kunnen worden? Wie bouwt er mee aan een wijkgericht platform wat laagcomplexe zorgvragen weet te koppelen aan zorgverlener buurtgenoten, die hiervoor dan weer betaald worden?

9. Het belang van duurzame menselijke relaties

Pitch ingezonden door: Thepola Drenth-Barros & Randall Maarman

Onze cliënten, dak- en thuislozen, zijn vaak afgesloten van hun sociale omgeving en hebben daardoor nauwelijks tot geen contact meer met hun familie, vrienden, kennissen. Maar mensen hebben mensen nodig! Welke oplossing kunnen wij  bedenken waarmee wij onze cliënten bij Leger des Heils weer (of meer) met hun sociale omgeving kunnen verbinden? Help jij ons het gevoel van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij onze cliënten terug te brengen, en daarmee eenzaamheid verkleinen?

12. Echt iedereen een zinvolle dag

Pitch ingezonden door: Frank Dekens

Bij Evean zoeken we nieuwe manieren om het welzijn van ouderen met dementie in ons verpleeghuis te vergroten. Naast zorgactiviteiten worden welzijnsactiviteiten georganiseerd, waarmee zelfstandig invulling gegeven kan worden aan de dag, in zoverre dat door de dementie kan. Maar niet iedereen blijkt hiertoe goed in staat, waardoor bewoners zich terugtrekken. Welke oplossing kunnen we bedenken zodat meer bewoners zelf invulling kunnen geven aan een zinvolle dag in ons verpleeghuis?

14. Jeugdzorg verdient meer respect

Pitch ingezonden door: Auke Klijnsma

Veel kinderen en jongeren met grote problemen worden niet geholpen. En dat is schokkend. De reden? Er zijn grote personeelstekorten in de jeugdzorg. Hoe kan dat? Waarom willen we niet massaal in de jeugdzorg werken? Gaat het om salaris, status, imago, werkdruk? Ik wil, mede namens Sigra, uitzoeken hoe we de maatschappelijke status van het werken in de jeugdzorg kunnen verhogen. Denk je mee?

2. Bescherm zorgmedewerkers; help ze veilig uitkleden

Pitch ingezonden door: Laura Cadenau & Mireille Dekker

Iedereen kent toch de beelden van zorgmedewerkers die de vele COVID19 patiënten hebben verzorgd? Goed beschermd met schort, handschoenen, bril en mondneusmasker betraden zij de isolatiekamers. Na ieder bezoek moeten deze materialen wel veilig worden uitgetrokken, omdat anders het risico van (zelf)besmetting alsnog op de loer ligt! Wij van Amsterdam UMC zoeken nog naar dé manier waarop iedere zorgmedewerker hierbij zo wordt ondersteund dat de kans op zelfbesmetting nihil is! Help jij mee?

4. Amsterdammer kan artroseklachten slijten

Pitch ingezonden door: Marjolijn Wagenaar & Susan Tenniglo

Veel patiënten met heupartrose bezoeken ons ziekenhuis OLVG met een operatie wens. Voor 55% is is dit een onnodig zware behandeling. Deze groep patiënten horen niet in het ziekenhuis! Opvallend: veel van deze patiënten hebben nog niet of niet écht goed een andere behandeloptie geprobeerd. Terwijl er voldoende bewijs is dat dit werkt. Hoe kunnen we zorgen dat patiënten met artrose zo vroeg mogelijk de juiste behandeling krijgen?

6. Na revalidatie terug naar eigen wijk

Pitch ingezonden door: Adinda Uittenbogaard & Monique de Tombe

Bij revalidatiecentrum Reade (Overtoom) kunnen sommige mensen om fysieke redenen na hun revalidatie traject niet meer terug naar hun eigen huis. Hoe zorgen we ervoor dat deze Amsterdammers na revalidatie in de eigen vertrouwde wijk kunnen blijven wonen? Vorig jaar hebben wij, ISCzorg en Reade Revalidatie, tijdens de HHA Next-Stepathon met een mogelijke oplossingsrichting de Sprintrijs gewonnen…maar wij hebben het probleem nog niet gehackt. Help jij mee?!

8. Wij helpen u vast terwijl u wacht

Pitch ingezonden door: Ahmed Sabri

Amsterdammers die bij ons, HVO-Querido, voor hulp of opvang aankloppen, moeten (te lang) wachten op een intake gesprek, begeleiding en behandeling. Tijdens de wachttijd gebeurt er niets. Maar zouden we moderne A.I. technologieën, domotica of begeleiding op afstand niet gelijk al als onderdeel van de begeleiding/behandeling kunnen starten? Wij denken van wel! Help jij mee?

10. Gelijke kansen op Corona-informatie

Pitch ingezonden door: Hilleen Smeets

GGD Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen de kans geven om betrouwbare informatie over vaccineren tot zich te krijgen. We merken dat er nog veel vragen heersen over de vaccins en dat mensen daarom twijfelen over of ze het vaccin wel willen. Daarnaast zien we dat er informatie wordt gedeeld die niet wetenschappelijk onderbouwd is maar wel veel aandacht krijgt. Help jij ons om te bedenken hoe wij ook een ander geluid kunnen laten horen en kunnen zorgen dat iedereen toegang krijgt tot betrouwbare informatie?

13. FamilyPay: Praten over geld is gezond!

Pitch ingezonden door: Steve Thijssen

Betalingsproblemen, het kan iedereen overkomen. Ook door langdurige ziekte, verlies van werk of scheiding. Helaas is praten over geldproblemen binnen het gezin een groot taboe. Het wordt vaak weggestopt, met als gevolg dat het stap voor stap groter wordt. Dit moet anders! Help mee om de volgende knelpunten samen op te lossen: 1. hoe kunnen we eenvoudig hulp bieden en 2. hoe kunnen we gezinnen helpen om praten over geld eenvoudiger en leuk te maken?