Gezonde en gelukkige Amsterdammers

Succesvolle Hacking Health 2019 voor gezonde en gelukkige Amsterdammers

Van 11 t/m 13 april 2019 vond Hacking Health Amsterdam (HHA) plaats. Wat een belevenis, wat een energie! Geweldig om te zien dat zoveel betrokken mensen zich inzetten voor twee meer gezonde jaren voor alle Amsterdammers. Tweehonderd mensen met verschillende achtergronden (patiënten, zorgprofessionals, designers, programmeurs en ondernemers) leveren in 2,5 dag 20 prachtige en bruikbare ideeën op om ingebrachte knelpunten in de zorg op te lossen.

HHA begon met pitches met een oproep van deelnemers om mee te denken over een voor velen herkenbaar en invoelbaar vraagstuk. Mensen vormden vervolgens teams op basis van affiniteit met het vraagstuk. Zo ontstaan teams van mensen met heel verschillende achtergronden en dat zorgt voor een brede blik op het vraagstuk. De locatie, het team van coaches, de workshops, bijvoorbeeld over Designthinking, al die teams die tegelijk in dezelfde ruimte aan het werk zijn en de lange dagen dragen allemaal bij aan het op gang komen van een ideeënstroom. De kunst is om daar de juiste uit te pikken en daar vorm aan te geven, zodat er aan het eind een prototype ligt dat daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van knelpunten in zorg en welzijn.

De winnaars

Het evenement kent natuurlijk alleen maar winnaars maar deze teams zijn door de jury gekozen!!
Best data driven: CurAmore
Best innovation: Wonderzorg
Best human centered:
Brave heart
Naast de drie winnaars die door gaan naar de landelijke finale heeft Hacking Health Amsterdam nog een extra prijs uitgeloofd.
Deze prijs ging naar TEAM-ME: maak Pesten bespreekbaar

Allemaal van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!

CurAmor

CurAmor

Een smart personalized dashboard, met de aandachtspunten van belang voor die patiënt met dat ziektebeeld op een specifiek moment, meteen beschikbaar. In en vanuit het huidige Elektronisch Patiënten Dossier. Levert een tijdswinst op van zo een 80 a 90% voor elke zorgverlener in de opstart van een dienst per patiënt. Te investeren in het kwetsbare gesprek met de patiënt.

Wonderzorg

Wonderzorg

Een digitaal platform, interactief en adaptief. De patiënt staat hierin centraal en geeft toestemming aan zijn behandelteam voor informatie-uitwisseling. Het is gekoppeld aan de huidige EPD’s. Zowel de patiënt als de zorgverleners hebben inzicht in de informatie, en het is duidelijk wie de regie heeft. De voortgang wordt gemonitord met behulp van foto’s. Andere functionaliteiten zijn MDO, beschikbaarheid van richtlijnen en protocollen en een chatfunctie. De ambitie is om real life data, ook PROMs, om te zetten tot gepersonaliseerd advies en voorspellende waarden.

Brave heart

Brave heart

Elke patiënt krijgt een cadeaudoosje met kaarten die gezond gedrag stimuleren met steun van de omgeving. Op iedere kaart staat een specifiek doel dat de patiënt wil behalen samen zijn hartmaatje. De patiënt kan de kaarten die hem of haar aanspreken zelf uitkiezen en deelt deze kaarten uit aan vrienden, familie, collega’s en lotgenoten. De teruggestuurde kaarten worden thuis zichtbaar opgehangen, als reminder en voor sociale controle. Bij behalen van het zelfgekozen doel ontvangt de patiënt samen met zijn hartmaatje een beloning, bijvoorbeeld korting op fruit in de supermarkt bij 5 kg afvallen. De praktijkondersteuner huisarts (POH) speelt een coördinerende rol door de doelen te monitoren en de patiënt te voorzien van kaarten met vervolgdoelen.

TEAM-ME

TEAM-ME

Samen met leerkrachten en leerlingen hebben wij de TEAM-ME ontworpen. De TEAM-ME is een persoonlijk, digitaal vriendje waarmee kinderen gedurende de schooldag aan kunnen geven of zij het fijn of niet fijn hebben in de klas. Deze informatie wordt voor leerkrachten zichtbaar gemaakt op de computer. De leerkracht kan hierdoor op zowel klassikaal- als leerlingniveau monitoren hoe de kinderen zich voelen. Voelen veel leerlingen zich niet fijn? Of voelt een bepaald kind zich al langere periode niet goed? Dan ziet de leerkracht dat via een notificatie op het scherm (of telefoon). Een unieke kans om het gesprek hierover aan te gaan.