Partner worden

Wordt Partner van de hackathon voor gezonde Amersfoorters

 • Van uitdagingen naar prototypes.
 • Bijdragen aan het ontschotten in de zorgsector.
 • Innovatieekracht in de sector vergroten.

Hacking Health Amersfoort is een evenement waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de gezondheid van en zorg voor ouderen in Amersfoort. Vertrekpunt: knelpunten die ouderen aandragen. In het voorbereidingstraject helpen we hen om deze knelpunten / uitdagingen aan te scherpen tot een krachtge pitch.
Tijdens de hackathon worden de teams gevormd die gaan samenwerken aan oplossingen. De teams bestaan uit een mix van burgers, ontwerpers, zorgprofessionals, ondernemers, programmeurs, creatievelingen en Amersfoorters met andere expertises. Tijdens drie energieke dagen werken zij aan hun prototype: een (zorg)concept, product of dienst. Teams worden ondersteund door coaches en workshops. Op de laatste dag presenteren de teams hun prototypes aan een jury. Veelbelovende oplossingen worden met steun van de partners doorontwikkeld.

 • nieuwe en door- ontwikkelde diensten en (zorg)concepten
 • waarbij de mens en haar gezondheid centraal staat
 • ontwikkeld door multidisciplinaire teams
 • whole system in a room
 • experimenteerruimte los van hiërarchie, politiek en organisatiegrenzen
 • nieuwe (informele) netwerken en samen- werkingsverbanden
 • sociale en technische innovatie komen samen
 • publiek-private samenwerking
 • kennis en ervaring op- doen met mensgericht ontwerp methodes (design thinking)
 • inspiratie en learning-by- doing voor medewerkers
 • input voor verbetering en/of uitbreiding van eigen dienstverlening
 • positieve PR m.b.t. goed werkgeverschap, innovatie en MVO

Wordt Partner

Maak dit unieke event mogelijk met een financiële bijdrage, sponsoring van locatie of catering en/of inzet van uw specifieke expertise (bv. data, mensgericht ontwerp, technologie). Partners laten voor, tijdens en na de hackathon hun toegevoegde waarde zien. En zetten zichzelf in de schijnwerpers als betrokken organisatie die meebouwt aan gezondheid van Amersfoorters.

Neem contact op om te bespreken hoe u bij kunt dragen.