Hackathon

Wat is een Hackathon?
Een hackathon is een bijeenkomst van allerlei mensen om gezamenlijk aan een thema te werken. Het doel is, dat meestal in korte tijd, een innovatieve en creatieve oplossing wordt bedacht omtrent een bepaald thema of om een probleem op te lossen.
Meestal wordt hiervoor een app, website of programma ofwel geprogrammeerd ofwel gefaket. Aan het eind van de hackathon wordt de oplossing gepresenteerd aan de jury die zal bepalen welk team gewonnen heeft. 

Wat werkt?
Om in zo’n korte tijd tot een zo goed mogelijk probleem te komen is het belangrijk dat teams die aan een probleem werken heel divers zijn en dat iedere deelnemer zijn eigen talenten en kwaliteiten kan inbrengen. Op die manier kan iedereen ook van elkaar leren.