Mijn onderwerp gaat over het gebruik van cervicale immobilisatiemiddelen. Aan de hand van de NEXUS/Canadian C-spine rules gaan we een patiënt (volledig) immobiliseren. De situatie en het probleem komt voor op de spoedeisende hulp. De ambulance pre-hospitaal beslist vaak of er wel of niet geïmmobiliseerd zal worden. Hiervoor hebben ze een vacuümmatras wat goed werkt voor de immobilisatie, echter de cervicale immobilisatie is vaak niet optimaal door positionering van de patiënt in het matras. Vaak wisselen wij toch graag van cervicaal immobilisatie device maar ook daar lopen we tegen een aantal problemen aan. Zoals: een gebruikt device bij ons mag niet in de CT-scan. Een ander device zakt in als we de patiënt in line draaien en staat dan scheef.  Overig is dit oncomfortabel voor de patiënt.  

Hoe kunnen we het cervicale immobilisatie device zodanig verbeteren zodat het stabiel genoeg is, de patiënt er zonder problemen mee gedraaid kan worden, meerdere malen overgeschoven worden, comfortabel is voor de patiënt, gehoor uitgang en achterzijde geobserveerd kan blijven worden (liquorlek, battle sign), het gebruikt kan worden onder de CT-scan. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de veneuze drainage, anders kan het verhoging van de ICP (intra cranial pressure) veroorzaken met nadelig effect op de patiënt met TBI (traumatic brain injury). 

Tags:

Comments are closed