De uitdaging: Hoe kunnen we de studentensport zo toegankelijk mogelijk maken voor studenten met een fysieke beperking?

Stichting Studentensport Amsterdam (SSA) is een organisatie die de sportbelangen van de Amsterdamse studenten behartigt. Wij zijn voornamelijk bezig om het sportaanbod voor studenten zo breed en toegankelijk mogelijk te houden en dit doen wij vooral door intensief samen te werken met 30 Amsterdamse studentensportverenigingen. Er liggen nog veel uitdagingen bij de toegankelijkheid van deze verenigingen voor studenten met een fysieke beperking. Door de grote variatie in fysieke beperkingen, grote verscheidenheid van studentensporten en de kleinschaligheid van sommige verenigingen, is er niet één kant-en-klare oplossing te vinden. In de praktijk sporten studenten met een fysieke beperking nu vaak in aparte sportgroepen, terwijl wij juist uit deze doelgroep horen dat zij graag met hun medestudenten in de reguliere sportgroepen meedoen. Wij willen ons dus inzetten zodat deze groep unieke sporters zich beter binnen de reguliere studentensport kan bewegen. Daarvoor willen we hulpmiddelen, richtlijnen of andere oplossingen te ontwerpen waardoor we de studentensport op dit vlak structureel kunnen verbeteren! 

Uitdagers: Fleur Luppens & Dennis Hubert – bestuursleden Stichting Studentensport Amsterdam 

Thema: Inclusie & diversiteit 

Comments are closed