Korte omschrijving van probleem: Huisartsen zijn inmiddels wettelijk verplicht om patiënten de mogelijkheid tot inzage in hun online patiëntendossier te verstrekken. Hieronder valt ook inzage in diagnostiekuitslagen aangevraagd door de huisarts, zoals uitslagen van beeldvormend onderzoek. Eerder onderzoek wijst echter uit dat patiënten moeite hebben met de interpretatie van hun radiologie-uitslagen. Wanneer patiënten niet begrijpen wat in medische taal opgeschreven staat, kan dit leiden tot (onnodige) angst, onrust en zorgen. Dit kan weer resulteren in extra (telefonische) doktersafspraken en zelfs ziekenhuisverwijzingen. Om deze nadelige effecten te voorkomen, is het van belang om de uitslagen van beeldvormend onderzoek op een begrijpelijke manier te communiceren naar patiënten. 

Hoe kunnen we bestaande radiologie-verslagen vertalen naar verslagen die voor patiënten begrijpelijk zijn? 

Tags:

Comments are closed