Bij opname in het ziekenhuis blijkt gemiddeld 14-15% van de patiënten ondervoed (Eiwitinname tijdens ziekenhuisopname van 339.720 ondervoede patiënten; de resultaten van Nederlandse ziekenhuizen van 2009 tot 2019 – Voeding & Beweging.NU (voedingenbeweging.nu). Uit ander onderzoek blijkt dat gedurende opname maar 4% van de patienten voldoende eiwit gebruikt (Weijzen et al). Voldoende eiwitinname is nodig om in een zo goed mogelijke voedingstoestand te blijven. Hierdoor is de kans op volledig herstel groter, duurt de ziekenhuisopname minder lang en is er minder risico op complicaties. Om te weten hoeveel eiwit iemand gebruikt tijdens opname is een goede manier van registreren van de voedingsinname noodzakelijk. Momenteel gebeurt dit echter niet optimaal. Huidige manieren van registreren van voedingsinname zijn via mondelinge anamnese (dietary history, 24 hour recall) door de diëtist of via registratie van inname via Culicart door de voedingsassistent. Dit laatste gebeurt alleen bij patiënten waarbij door de diëtist een voedingsdoel is ingevoerd, dus alleen op indicatie door de arts of verpleging. daarbij is dit proces van registreren niet eenvoudig, waardoor het vaak niet optimaal gebeurt. De mondelinge anamnese door de diëtist is ook vaak niet betrouwbaar vanwege de gebrekkige informatie van de patiënt. Hierdoor is het dus vrijwel onmogelijk om een juiste voedingsinname te registeren.  

Hoe kunnen we de registratie van voedingsinname verbeteren, zodat dit eenvoudig, accuraat en snel kan gebeuren tijden opname?  

Afbeelding van huidige inname registratie in Culicart 

Tags:

Comments are closed