De uitdaging: Hoe kunnen wij als professionals via community building de buurtbewoners van de Tellegenbuurt stimuleren tot het vormen van een duurzame sociale ontmoetingsplek? Onze buurtwerkers zijn in deze buurt actief op verschillende thema’s zoals veiligheid, eenzaamheid, armoede en overlast in de buurt. Maar ook de toenemende druk op de zorg en de vergrijzing hebben onze aandacht. 

Door hier de buurtbewoners bij te betrekken willen we samen aan een ‘community’ bouwen, en samen deze thema’s aanpakken. Wij denken dat wij door deze buurtbewoners met elkaar op lokaal niveau te verbinden (‘community building’), zij zich meer verantwoordelijk en sociaal betrokken zullen voelen. Zij krijgen meer oog voor elkaar én voor de wijk, en zullen zich sneller hard willen maken voor een betere buurt.

Combiwel Buurtwerk en Rochdale zijn met elkaar in gesprek om hiervoor een woning beschikbaar te stellen in de Tellegenbuurt. Hartstikke mooi! Hoe kunnen wij de buurtbewoners stimuleren dit als hún ontmoetingsplek voor de buurt te maken, waarbij zij samen met professionals aan een community bouwen die zich inzet voor een betere buurt? Of komen wij tijdens Hacking Health Amsterdam op een heel ander idee? 

Uitdagers: Mariska van der Werf & Riekje van Albeda – Huis van de wijk, De Pijp, Combiwel

Thema: Gezonde en gelukkige professionals

Tags:

Comments are closed