De uitdaging: Hoe kunnen we gezondheidsproblemen of risico’s daarop vroegtijdig signaleren bij Amsterdamse jongeren (12-18 jaar) in een kwetsbare situatie? Jongeren hebben recht op ondersteuning van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waarbij hun ontwikkeling preventief wordt gevolgd en problemen tijdig worden gesignaleerd. Hierbij maakt JGZ Amsterdam op scholen gebruik van de digitale screeningsvragenlijst Jij en Je Gezondheid. Een deel van de Amsterdamse jongeren in een kwetsbare situatie wordt momenteel niet goed bereikt, waardoor ze zorg en preventief aanbod missen. Voor gelijke kansen op gezondheid wil JGZ extra inzetten op het bereiken van deze kwetsbare jongeren.

Als deze kwetsbare jongeren wel vroegtijdig worden bereikt, kan passende ondersteuning worden aangeboden, indien nodig. Hierdoor zullen ook deze jongeren nu en in de toekomst in betere gezondheid kunnen leven, zowel fysiek als psychosociaal. Dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, minder druk op de zorg, lagere zorgkosten, meer kansengelijkheid, gemakkelijker meedraaien in de maatschappij en kan schooluitval en criminaliteit tegengaan.

Uitdager: Kelly Ligthart en collega’s Jeugdgezondheidszorg – GGD Amsterdam

Thema: Gelijke kansen op gezondheid

Tags:

Comments are closed